REDEA održala drugi trening seminar na temu kružnog gospodarstva i industrijske simbioze

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, u utorak, 30. studenog, održala je drugi trening seminar u okviru projekta CIRCLE- Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region, na kojem je predstavljena važnost primjene modela kružne ekonomije u javnoj upravi te je izrađen konkretan primjer oporabe otpada primjenjujući načela kružne ekonomije. Trening seminar održan je u prostorijama Razvojno-edukacijskog centra za Metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec, a na istom su sudjelovali predstavnici veleučilišta, javnih institucija i ostalih uprava. Svrha ovog  treninga  bila je prikazati načela i modele kružnog gospodarenja otpadom koji se mogu primijeniti u svim javnim institucijama.

Trening seminar bio je interaktivan te se sastojao od teoretskog i praktičnog dijela. U uvodnom dijelu treninga, sve dionike, ispred Javne ustanove Redea-e, pozdravila je Magdalena Trstenjak, voditeljica CIRCLab-a za Međimursku županiju. Djelatnici Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ana Mandarić, Ivona Hulenić i Dinko Đurđević,  u teoretskom su djelu treninga zainteresirane dionike upoznali na koji način poticati razvoj kružnog gospodarstva na radnom mjestu, koji su izvori financiranja, kako izgraditi kružnu gradsku upravu, koje su dobrobiti industrijske simbioze te su predstavili primjere dobre prakse iz drugih zemlja. U drugom dijelu treninga, dionici su radili u grupama te izrađivali primjere oporabe otpada primjenjujući načela kružne ekonomije, uz stručnu pomoć djelatnika Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REDEA u projektu CIRCLE sudjeluje kao projektni partner zajedno s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz osam zemalja jadransko-jonskog područja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Cilj projekta CIRCLE je poboljšati transnacionalne kapacitete država jadransko-jonskog područja koje su partneri u projektu, sa svrhom smanjenja okolišne ranjivosti i očuvanje ekosustava na jadransko-jonskom području, sustavnim prelaskom s dosadašnjeg linearnog gospodarstva na cirkularnu/kružnu ekonomiju (CE) kao temelj svakog efikasnog modela sakupljanja i recikliranja otpada.

Projekt CIRCLE započeo je 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura.

Benjamin Bauer