Radovi po naseljima na području grada Mursko Središće

Obzirom što dolazi kraj godine te su mnogobrojni projekti ili prevedeni kraju ili se polako završavaju iz Grada Mursko Središće žele obavijestiti javnost o stanju gotovosti ili rokova završetka istih.

U Križovcu je završena rekonstrukcija društvenog doma – postavljeni je novi pod, završeni su soboslikarski radovi dvorane i unutarnjeg hodnika, montirana je nova LED rasvjeta.

Započela je rekonstrukcija pješačko biciklističke staze od ulaza u Križovec od strane Peklenice do društvenog doma, završetak radova planiran je do 30. studenog 2019.g. Krajem listopada počinje modernizacija javne rasvjete zamjenom starih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima. Također, izvode se radovi na izgradnji biciklističke trake između naselja Križovec i Peklenica – radovi se planiraju završiti do kraja listopada.

Završila je zadnja fazi rekonstrukcije Grobna kuća Križovec-Peklenica do pune funkcionalne gotovosti – prostori mrtvačnice su klimatizirani, uređena je unutrašnjost, novi sanitarni čvorovi, novi razglas. Započela je rekonstrukcija stare mrtvačnice na groblju Križovec-Peklenica – zamjena krovišta i fasada.

U naselju Peklenica je završena rekonstrukcija društvenog doma – protupožarni strop, soboslikarsko-ličilački radovi, rasvjeta dvorane i bine, novi ulaz u dvoranu te pristup za invalide. Također, završena je i rekonstrukcija kapelice u Čakovečkoj ulici – fasada, drveni kor, uređen je strop, montirano je novo vanjsko osvjetljenje kapelice. Trenutno se izvode radovi na modernizaciji javne rasvjete zamjenom starih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima čiji je završetak planiran krajem listopada. Isto tako, završeno je postavljanje nove LED rasvjete u Zavrtnoj ulici u Peklenici te se je proširila javna rasvjeta u ulazu u indrustrijsku zonu u Peklenici.

Završena je II. faza rekonstrukcije društvenog doma u Hlapičini – vanjsko uređenje: nova parkirna mjesta i oborinska odvodnja, keramički radovi na ulazu u društveni dom i nova LED rasvjeta u dvorani. Izvode se radovi na izgradnji biciklističke trake i pješačko-biciklističke staze unutar naselja Hlapičina – radovi se planiraju završiti do kraja studenog. Do kraja godine planiraju se zamijeniti sva stara rasvjetna tijela novom LED rasvjetom.

U Štrukovcu su završeni radovi na rekonstrukciji i proširenju ceste u naselju ROR u Štrukovcu. Također je asfaltirano parkiralište kod društvenog doma i završena je oborinska odvodnja djela naselja. Do kraja godine planiraju se zamijeniti sva stara rasvjetna tijela novom LED rasvjetom.

U naselju Sitnice izvesti će se radovi na modernizaciji javne rasvjete zamjenom starih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima.

U samom gradu Mursko Središće radi se izgradnja prometnica s oborinskom odvodnjom u Gospodarskoj zoni Brezje – radovi su pri završetku, radi se priprema za optičku mrežu u Gospodarskoj zoni Brezje, izgradnjom prometnice urediti će se i pješačko biciklističke trake i zelene površine te će se kompletno komunalno urediti Gospodarska zona.

Započinje izvođenje javne rasvjete u djelu industrijske zone Slatine – od tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. do tvrtke Sobočan interijeri d.o.o. – postavljaju se novi stupovi i nova rasvjetna tijela.

Radovi na izgradnji novog Dječjeg vrtića Mursko Središće u ulici Slatine idu prema kraju, završetak se planira krajem studenog, vrtić će biti kompletno uređen sa svom didaktikom, opremom,…Uređuje se ulica Slatine – pristup do samog dječjeg vrtića, prometnica se proširuje, izvodi se nova plinska instalacija, izvodi se nova vodovodna insalacija, postavlja se nova javna rasvjeta, izvodi se oborinska odvodnja sa priključcima za svaku kuću te se izvodi fekalna kanalizacija čime je ujedno započela i AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE. Započeli su radovi na izgradnji zida urni na groblju u Murskom Središću – I. faza: betonski radovi – planirani završetak radova je sredinom prosinca. Završavaju se radovi na izgradnji pomoćnih prostorija na igralištu Nogometnog kluba „Rudar“ – svlačionice, sanitarni čvorovi, prostorije za suce,… – dovesti će se do pune funkcionalne gotovosti. Energetska obnova zgrade DVD-a u Murskom Središću – krov i fasada. Gradi se pješački most uz postojeći cestovni most u Martinskoj ulici sa spajanjem postojećih pješačko biciklističkih traka. Redovito se uređuje vanjski okoliš na cijelom području grada Mursko Središće – sadnja cvijeća i održavanje zelenih površina. Isto tako, rade se projekti energetske obnove sportske dvorane u Murskom Središću te je s Međimurskom županijom potpisani Sporazum o zajedničkom financiranju istog.  Uz to,  postaviti će se punionica za električne automobile – određena lokacija i iscrtano je mjesto. Izvedeni su radovi na rekonstrukcije javne rasvjete u Zavrtnoj ulici i Murskoj ulici. Izvode se radovi na unutrašnjem uređenju ribičkog doma na ŠRC „Zalešće“.Produžena je šetnica uz rijeku Muru.

(tekst i foto: GMS, arhiva)