Radovi na sanaciji oborinske odvodnje u Istarskom naselju

Nakon izvršenja uvida na terenu te utvrđenih potreba od strane komunalnog redarstva Grada Mursko Središće, ovih je dana u Istarskom naselju sanirana oborinska odvodnja. Radove na saniranju oborinske odvodnje izvodila je tvrtka Autoprijevoz – niskogradnja Branko Žganec.

Tako su izvršeni sljedeći radovi: rezanje asfalta po rubovima prometnice i za prekop prometnice, razbijanje asfalta, utovar, odvoz i zbrinjavanje, iskop terena za postavu kanalica i prekopa s utovarom i odvozom na deponiju, nabava i ugradnja pvc cijevi, izrada betonskih slivnika s taložnicom i rešetkom za teški promet te asfaltiranje prekopa asfaltom debljine 8cm.

(GMS)