Radovi na aglomeraciji Mursko Središće u punom su jeku

Unatoč situaciji uzrokovanoj pandemijom virusom Covid-19 te kratkoj obustavi krajem ožujka ove godine, radovi sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u u sklopu projekta aglomeracije Mursko Središće odvijaju se u punom jeku.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji sanitarne kanalizacijske mreže na dvije lokacije u Murskom Središću, Gornjem Kraljevcu i Čestijancu, a uskoro se očekuje početak radova i u ostalim naseljima. Kako ističe voditelj projekta iz Međimurskih voda, Kristijan Vuk, u tijeku je i postupak javne nabave za izgradnju uređaja za pročišćavanje te se početak radova očekuje u drugoj polovici godine.

Projekt Aglomeracije Mursko Središće obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže u  gradu Murskom Središću te općinama Sveti Martin na Muri, Vratišinec i Selnica. Projektom je obuhvaćena i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje domaćinstava i gospodarstava na sustav sanitarne odvodnje te odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda.
Izgradit će se oko 71,4 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, rekonstruirati približno 7,6 km postojećeg sustava, izgraditi 37 crpnih stanica, 8 kišnih preljeva i 1 retencijski bazen volumena 180 kubnih metara.

Projekt ‘Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće’ posebno je značajan za općine i naselja koja do sada nisu imali riješenu situaciju kanalizacije. Tamo gdje je ona i bila postojeća, kanalizacija nije bila izvedena na primjeren način, nije bilo pročistača vode te se nepročišćena voda iz septičkih jama ispuštala u vodotoke.

„Na sustav javne odvodnje i pročišćavanja moći će se priključiti otprilike 3.000 domaćinstava. U sklopu projekta, za vrijeme izgradnje sustava odvodnje, osigurani su besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisnike ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje. Ovim putem ponovno pozivamo građane koji još uvijek nisu potpisali ugovore za priključenje na sustav odvodnje da isto mogu učiniti u Međimurskim vodama d.o.o. u Čakovcu, Matice hrvatske 10“, izjavio je direktor Međimurskih voda, Vladimir Topolnjak.

Ugovor za izgradnju sustava odvodnje potpisan tijekom rujna 2019. s Tegrom iz Čakovca vrijedan je 165.324.837,51 kn bez PDV-a, a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava, odnosno 70,84% su bespovratna sredstva EU, 12,64% Državni proračun RH, 12,64% Hrvatske vode te 3,88 % jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na krajnji cilj cijelog projekta, koji je dugoročno rješenje usmjereno na povećanje kvalitete života mještana obuhvaćenih područja, izvođači radova mole stanovnike za strpljenje i razumijevanje tijekom izgradnje sustava. Uzevši u obzir kompleksnost zahvata te činjenicu da se  radovi u najvećem dijelu odvijaju na javnim površinama, vrlo je važna suradnja i strpljenje mještana u naseljima gdje se izvode radovi, što se do sada pokazalo iznimno uspješno.

Nataša Sulić

Savjetnica za odnose s javnošću