Promjena termina odvoza otpada za grad Mursko Središće

Kako će se u srijedu, 17.04.2024. godine, održati parlamentarni izbori i neradan je dan, sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada za grad Mursko Središće vršit će se u petak 19.04.2024. godine.

VAŠ MURS-EKOM