Na proljeće započinje projekt Aglomeracije Mursko Središće

U poslovnoj zgradi Hrvatskih voda svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava

Nakon višegodišnjih priprema i izrade potrebne studijske, aplikacijske i projektne dokumentacije Aglomeracije Mursko Središće u srijedu 11. listopada 2017. godine u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu održano je svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, a u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za provedbu projekta Aglomeracija Mursko Središće. Svečanost potpisivanja ugovora nazočili su gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, načelnik Općine Sveti Martin na Muri Dražen Crnčec, načelnik Općine Vratišinec Zdravko Mlinarić, načelnik Općine Selnica Ervin Vičević.

Ukupna vrijednost projekta „ Sustav odvodnje i  pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Mursko Središće“ iznosi 227.221.637 kuna, prihvatljivi troškovi su u iznosu od 181.777.310,00 kuna dok bespovratna sredstva iznose 128.773.937,00 kuna. Razlika između prihvatljivih troškova i bespovratnih sredstava osigurava se iz Državnog proračuna, proračuna Hrvatskih voda i proračuna jedinica lokalne samouprave.

Cjelokupnim projektom aglomeracije Mursko Središće predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina), te Općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec), Općine Selnica (dio naselja Selnica) i Općine Sveti Martin na Muri (naselja Marof, Žabnik, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec). Također je predviđena rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje u naselju Mursko Središće, te izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Murskom Središću. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.

Sveukupno je predviđena izgradnja cca. 60 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca. 13 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice, 2 kišna preljeva i kišno retencijski bazen volumena 50 m3. U naselju Mursko Središće se planira rekonstruirati postojeći sustav odvodnje u dužini od cca. 7,3 kilometara gravitacijskih cjevovoda, cca. 400 metara tlačnih cjevovoda, 3 precrpne stanice, 8 kišnih preljeva i kišno retencijski bazeni ukupnog volumena 180 m3. Izgraditi će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 12000 ekvivalent stanovnika s uključenim III stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.

Gradonačelnik Dražen Srpak zahvaljuje se Međimurskim vodama kao glavnom projektnom partneru, načelnicima / projektnim partnerima na poticanju, razvijanju i očuvanju rijeke Mure, okoliša i zdravlja svih građana.

(GMS)

dig