PROJEKTIRA SE NOVA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA U MURSKOM SREDIŠĆU

Danas 23.01.2015. godine (petak) u prostorijama Grada Mursko Središće održan je sastanak predstavnika Grada i projektanta g. Petra Stipišića, u svezi dogovora za projektiranje nove zgrade dječjeg vrtića u Murskom Središću, u skladu s odredbama novog Zakona o gradnji.

Projektant Stipišić Petar izradio je i postojeći projekt nove zgrade dječjeg vrtića, a Grad želi taj projekt iskoristiti zbog manjih troškova postupka. U novom projektu sve će biti identično postojećem, osim moguće fazne gradnje zgrade dječjeg vrtića.

O svim daljnjim koracima i dogovorima, građani i javnost biti će pravovremeno obaviješteni. (rt)