PRODUŽENI ROKOVI ZA ADAPTACIJU I DOGRADNJU CENTRA ZA KULTURU

Firmi „Tekeli projekt inženjering“ d.o.o., Marka Kovača 72, Mursko Središće usvojen je zahtjev za produženje ugovorenog roka o izvođenju građevinskih radova adaptacije i dogradnje zgrade Centra za kulturu u Murskom Središću do 11.11.2016. godine, zbog obavljanja vantroškovničkih radova u visini 23,91% cijene osnovnih ugovorenih radova.

Ovu odluka donio je stručni kolegij gradonačelnika Grada Mursko Središće na svojoj zadnjoj sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine. Na fotografijama donosimo trenutni izgled unutrašnjosti Centra za kulturu.

(rt, foto A. Jurak)

14657695_1055180281246469_819553007_n

14686618_1055180397913124_35113999_n