Prodana zadnja parcela u Gospodarskoj zoni “Brezje”

Gospodarska zona Brezje  nalazi se na jugoistočnom djelu Murskog Središća a opremljena je u potpunosti infrastrukturno I moguća su  priključenja na vodovodnu mrežu, priključenja na plinsku mrežu, priključenja na elektroopskrbnu mrežu, telekomunikacijsku mrežu te pruža mogućnost gradnje jedne ili više kompleksa građevina sa svrhom obavljanja svih vrsta proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti.

Grad Mursko Središće je temeljem Odluke Gradskog vijeća o prodaji nekretnina unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone „Brezje“, krajem ožujka, raspisao Natječaj za prodaju nekretnina. Danas, 12. travnja 2019. godine provedeno je javno nadmetanje za prodaju građevinskih zemljišta te su tako gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak i direktor tvrtke STAS d.o.o. Saša Matić potpisali Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Gospodarskoj zoni „Brezje“. Tvrtka Stas d.o.o. u Gospodarskoj zoni „Brezje“ sagraditi će logistički centar za drvenu biomasu (drveni briketi, drvene pelete, drva za ogrijev) u kojem će se zaposliti minimalno pet osoba. U planu je da se ove godine izradi tehnička dokumentacija i dobije građevinska dozvola te da se odrade zemljani radovi. Gradnja hale od 2000 m2 započeti će iduće godine. Na dražbu se javila jedina tvrtka Stas d.o.o., a postignuta cijena je 5,00 eura za m2 za česticu veličine 7970 m2, a što je u ukupnom iznosu 39.860,00 eura.

Gradonačelnik Dražen Srpak istaknuo je kako im stoji na raspolaganju u slučaju da zatrebaju pomoć prilikom provođenja projekta i kod ishođenja građevinske dozvole te da je u sklopu mjera poticanja poduzetničkih aktivnosti Grad Mursko Središće donio izmjene Odluke o komunalnom doprinosu temeljem kojih izmjena se investitori koji grade gospodarske građevine ako ulažu više od 3 milijuna kuna u roku od tri godine, osim trgovačkih centara, oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa.

(tekst i foto GMS, Marta Tuksar)