PRIPADNICI CIVILNE ZAŠTITE (u novim uniformama) I VATROGASNE POSTROJBE

PRIPADNICI CIVILNE ZAŠTITE (u novim uniformama) I VATROGASNE POSTROJBE