PRIOPĆENJE U SVEZI UREĐENJA ZGRADE STARE ŠKOLE U HLAPIČINI I MAJURA U ŠTRUKOVCU

Priopćenje u svezi daljnjih planova za uređenje zgrade stare škole u Hlapičini i majura Štrukovcu.

 

U utorak, 19.01.2016.g, na inicijativu gradonačelnika Grada Mursko Središće u Međimurskoj županiji održan je drugi sastanak na temu „spašavanja“ stare škole u Hlapičini i njene revitalizacije. Još prošle godine održan je prvi sastanak na kojem je gradonačelnik sa suradnicima predstavio županu ideju o mogućnosti  očuvanja stare škole u Hlapičini, iako je postojala  odluka o njenom rušenju od strane vlasnika OŠ Mursko Središće.

Obzirom što je jedan od uvjeta za prijavu na fondove vlasništvo, Grad Mursko Središće krajem prošle godine uputio je zamolbu Međimurskoj županiji da se zgrada stare škole daruje Gradu kako bi mogao činiti daljnje potrebite radnje oko njene obnove, a unatoč tome što je još uvijek vlasnik Osnovna škola, Grad je tijekom prosinca sanirao krovište, zatvorio ulaze i prozore na zgradi te očistio okoliš i osigurao u gradskom proračunu 50.000,00 kn za projektnu dokumentaciju.

Na jučerašnjem sastanku na kojem je bio gradonačelnik Dražen Srpak sa suradnicima, dožupanica Sandra Herman, Rudi Grula predstavnik TZ Međimurja, ravnatelj Muzeja Međimurja Vladimir Kalšan, pročelnici županije Sušec i Vrbanec, a kasnije se priključio i župan Matija Posavec, ponovljena je zamolba za darovanjem zgrade stare škole u Hlapičini jer Grad Mursko Središće želi kroz EU fond Interreg prijaviti financiranje projektne dokumentacije, a po mogućnosti i sam početak radova. Dogovoreno je da se taj postupak pokrene i da će županija kao osnivač dati suglasnost na pozitivnu  odluku školskog odbora Osnovne škole Mursko Središće, a o čemu je gradonačelnik već razgovarao sa ravnateljem OŠ Mursko Središće, g. Šarićem.

Također je bilo riječi o Majuru u Štrukovcu koji pak je u vlasništvu Grada Mursko Središće, a za

koji je Grad već izradio idejno rješenje obnove. U Majuru koji bi bio budući Centar za

posjetitelje nalazili bi se sljedeći sadržaji; kamp odmorište, centar OPG-a, multimedijski sadržaji

i ugostiteljstvo.

Projektnu dokumentaciju tj. njeno financiranje  Grad  Mursko Središće je već kandidirao u

Ministarstvo turizma u Fond za turizam.

Oba projekta Grad Mursko Središće želi također prijaviti u Interreg i tom cilju smo već odradili

dva sastanka sa partnerima iz Slovenije, općinom Beltinci. Zbog važnosti i vrijednosti oba

lokaliteta izuzetno nam je drago što su oni kao takvi prepoznati i od strane Međimurske županije

i uvršteni u master plan razvoja turizma u Međimurskoj županiji do 2020. godine.

S poštovanjem.

VODITELJICA ODSJEKA:

Dolores Vrtarić, mag.oec.

foto 1 (1)