Priopćenje Akademskog sindikata

Od našeg osnutka dali smo do znanja javnosti, Vladi RH, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih te ostalim sindikatima u sustavu visokog obrazovnja i znanosti da se posljednjih nekoliko godina jedan od ključnih sustava razvoja Republike Hrvatske, sustav visokog obrazovanja i znanosti, urušava. Razlog tome su loši zakoni doneseni u proteklom mandatu Vlade RH te Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje. Naime, upozorili smo spomenute dionike sustava da su pravne analize donesenih zakona pokazale da se u pozadini niza zakonskih odredbi jasno ocrtava koncept uspostavljanja političkoga nadzora nad sveučilištima i akademskom zajednicom i time smanjenja demokratskih dosega našeg društva što u konačnici može dovesti i do urušavanja sustava znanosti i visokoga obrazovanja. Također, smo upozorili da su postupci donošenja zakona kao reformskih zakona, bili iznimno kratki, a u demokratskim zemljama, kada se donose reformski zakoni, javne rasprave u krugu dionika sustava traju i do godinu dana, ako ne i duže. U Hrvatskoj toga nije bilo i zato su doneseni tako loši zakoni i to nažalost, svjesno.

Upitno je i donošenje novog Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje koji je istekao još prije godinu i pol dana. Naime, Ugovor je potpisan 27. 12. 2018. godine i sukadno Članku 3. Ugovor se zaključuje do 1. 12. 2022.  Postupak pregovora radi sklapanja novog ugovora trebao je početi najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je zaključen postojeći Ugovor. Također, Ugovorom je dogovoreno da će se pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa koji su sadržani u Ugovoru primjenjivati do sklapanja novog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, a najdulje 3 mjeseca od prestanka njegova važenja. Dakle, postupak pregovora o donošenju novog Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje kasnit će najmanje dvije godine, ako ne i duže, a postojeći će se primjenjivati i dalje, iako su se kroz novi paket zakona dogodile ogromne promjene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koje je nužno percipirati te zaštititi prava novim Kolektivnim ugovorom.

AKADEMSKI SINDIKAT postavlja pitanje odgovornosti dionika donošenja Kolektivnog ugovora i daje do znanja Vladi RH da metoda donošenja Kolektivnog ugovora nije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima sustava, Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje te Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata. Naime, činjenica je da tijekom pregovora o donošenju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u pregovaračkim odborima nisu sudjelovali poslodavci, odnosno čelnici  upravnih tijela sveučilišta, veleučilišta, fakulteta, akademija, inistitucija, odnosno rektori, dekani, ravnatelji i/ili predsjednici Upravnih vijeća, iako se Ugovor primjenjuje u svim javnim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. I ne samo to, poslodavci i njihove obaveze se spominju gotovo u svim članovima Ugovora, a njih prema dosadašnjoj praksi u pregovaračkom odboru nema. Očito u njihovo ime pregovaraju predstavnici Ministarstva  koji formalno nisu poslodavci i koji najčešće nemaju ni znanja, vještina i iskustva u upravljanju javnim ustanovama.

Osim na Ministarstvu odgovornost leži i na sindikatima, jer Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Članak 9.) pregovaračkom odboru sindikata nalaže da je dužan tijekom kolektivnog pregovaranja obavješćivati nereprezentativne sindikate, ili sindikate koji nisu zastupljeni u pregovaračkom odboru o tijeku pregovora te im omogućiti iznošenje mišljenja i prijedloga od posebnog interesa za njihove članove. Takva praksa, koliko je nama poznato, na žalost nije zaživjela u Hrvatskoj. U budućim pregovorima AKADEMSKI SINDIKAT kao novi sindikat je apsolutno spreman sudjelovati i doprinijeti iznalaženju kvalitetnih rješenja u novom Kolektivnom ugovoru. Kao odgovorni sindikat smo već nekoliko puta zatražili sastanak sa ministrom Minstarstva obrazovanja, znanosti i mladih te sa reprezentativnim sindikatom u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, ali na žalost do sastanaka nije došlo.

AKADEMNSKI SIDIKAT je u interesu svojih članova i svih ostalih zaposlenika sustava  spreman i dalje sa svim dionicima sustava raditi na održavanju i razvoju sustava visokog obrazovanja i znanosti te zaštiti ugleda i osiguranja mjesečnih primanja svih zaposlenika sustava kako bi im osigurao barem prosječni standard europskih građana.