Prijave za inovacije u S3 područjima za bespovratne EU potpore primaju se do 15.11.2019, a uskoro izlazi i novi IRI faza 2

Objavljen je poziv za dodjelu bespovratnih do 20 mil. kn EU potpora po projektu za inovacije u S3 područjima Strategije pametne specijalizacije RH. Poziv je u modalitetu privremenog poziva, što znači da vrijeme prijave nije važno već se svi projekti rangiraju nakon ocjenjivanja i važan je svaki bod prilikom dodjele bespovratnih sredstava da projekt uđe u alokaciju sredstava poziva. Zbog toga je potrebno projekt kvalitetno sa pažnjom na svaki detalj.

Za  poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II poznatiji kao IRI faza 2 je završeno javno savjetovanje te se njegova objava očekuje uskoro.

Više informacija

KK.03.2.2.06 Inovacije u S3 područjima

Predmet poziva su ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja. Svrha poziva je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije RH .

Iznos potpore: 750.000 kn – 20 mil. kn.
Intenzitet potpore 35%-75% ovisno o troškovima i veličini poduzetnika.
Ukupna alokacija Poziva: 634 mil kn.

Prihvatljiv prijavitelj je MSP – poduzeća i obrti do 250 zaposlenika – koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga, u 2018. godini ima barem 1 zaposlenog, te ima pozitivan kumulativ EBITDA prema GFI-POD tijekom 2016.-2018. godina ; isključujući djelatnosti iz NKD kategorija 64, 65, 66, 68, 69, 87, 92, kao i vojna i duhanska industrija, poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda  – prihvatljivi troškovi (intenzitet potpore 50%):
  • plaće osoblja koji će raditi na aktivnostima inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
  • amortizacija instrumenata i opreme
  • istraživanje temeljem ugovora s drugim stranama
  • troškovi znanja i patenata 
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta – prihvatljivi troškovi ulaganja u (intenzitet potpore 45% za mala; 35% za srednje velika poduzeća):
  • materijalnu imovinu: nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, mjernih uređaja, preuređenje objekata, energetski priključci i dr.
  • nematerijalnu  imovinu: nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, softver, licence 
 • Prihvatljivi troškovi za potpore male vrijednosti (intenzitet potpore 65%):
  • Pripreme dokumentacije za prijavu do 40.000 kn
  • Upravljanja projektom i administracije, te revizije projekta
  • Troškovi obaveznog informiranja i vidljivosti
  • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

Provedba projekta može trajati do 24 mjeseca od potpisa Ugovora, prihvaltjiv početak projekta nakon predaje projektne prijave na Poziv. Bespovratna sredstva se isplaćuju temeljem ZNS svaka 1-3 mjeseca uz moguću isplatu predujma potpore nakon potpisa ugovora.

Prijave se primaju do 15.11.2019. u modalitetu privremenog poziva – projekti se nakon ocjenjivanja rangiraju pa je svaki bod važan zbog ograničene alokacije sredstava Poziva!

Uskoro izlazi poziv IRI faza 2 (KK.01.2.1.02 Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II)

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja te regionalne potpore za ulaganje.

Svrha (cilj) Poziva je razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja S3 (Strategija pametne specijalizacije RH), putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Iznos potpore: 1 mil. kn – 25 mil. kn. (tražena bespovratna sredstva ne mogu biti veća od 30% vlastitih prihoda prijavitelja i/ili partnera u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga)
Intenzitet potpore 25%-80% za poduzeća ovisno o troškovima i veličini poduzetnika, te 85% za fakultete i druge organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu). Intenzitet potpore može se povećati ako projekt uključuje učinkovitu suradnju među više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP; ili između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja,
Ukupna alokacija Poziva: 770 mil. kn.

Prihvatljiv prijavitelj je pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik – koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga, u 2018. godini ima barem 1 zaposlenog, te ima pozitivan EBITDA prema GFI-POD za 2018. godinu; isključujući djelatnosti iz NKD kategorija 64, 65, 66, 68, 69, 87, 92, kao i vojna i duhanska industrija, poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja :

 • industrijsko istraživanje,
 • eksperimentalni razvoj,
 • studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja – prihvatljivi troškovi:

 • plaće osoblja koji će raditi na IRI aktivnostima
 • amortizacija instrumenata i opreme
 • istraživanje temeljem ugovora s drugim stranama
 • troškovi znanja i patenata
 1. Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinuu cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja – prihvatljivi troškovi ulaganja u:
 • materijalnu imovinu: nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, mjernih uređaja, preuređenje objekata, energetski priključci i dr.
 • nematerijalnu  imovinu: nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, softver, licence

Provedba projekta može trajati do 36 mjeseci od potpisa Ugovora, prihvaltjiv početak projekta nakon predaje projektne prijave na Poziv. Bespovratna sredstva se isplaćuju temeljem ZNS svaka 1-3 mjeseca uz moguću isplatu predujma potpore nakon potpisa ugovora.
Objava Poziva se očekuje uskoro pa je važno već početi sa pripremom projekta zbog ograničene alokacije sredstava Poziva!

Kontaktirajte nas!

Za formulaciju projekta i proračuna, prijavu te cjelokupno upravljanje i administraciju, uključujući postupke nabave nazovite nas na telefon 098.9744.888 ili pošaljite upit na: info@metapartner.eu 

Alen Rubčić