Prijave za inovacije novoosnovanih MSP-ova za bespovratne EU potpore primaju se od 15.02.2019.

Objavljen je poziv za dodjelu bespovratnih do 1,4 mil. kn EU potpora po projektu za inovacije novoosnovanih MSP-ova. Poziv je u modalitetu trajno otvorenog poziva, što znači da je vrijeme prijave ključno prilikom dodjele bespovratnih sredstava da projekt uđe u alokaciju sredstava poziva – naravno, ako projekt udovoljava kriterijim odabira i ostvari potrebne bodove. Zbog toga je potrebno projekt pripremiti na vrijeme da bi se prijavio odmah po početku zaprimanja prijava – 15.02.2019.

Za  Inovacije u S3 područjima je objavljen nacrt poziva u postupku e-savjetovanja pa se učekuje i njegova skora objava.

KK.03.2.2.04 Inovacije novoosnovanih MSP-ova (II faza)

Svrha (cilj) Poziva: Razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje njihovih novih na tržištu inovacija proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Iznos potpore: 150.000 – 1,4 mil. kn, de minimis potpora
Intenzitet potpore 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljiv prijavitelj je MSP – poduzeća i obrti do 250 zaposlenika – koji u trenutku predaje projektnog prijedloga nisu stariji od 36 mjeseci; isključujući djelatnosti iz NKD kategorija 64, 65, 66, 68, 69, 92, kao i vojna i duhanska industrija, poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura te djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta(npr. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta; Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava; Revizija Studije izvedivosti; Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda; Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom);
 • Priprema lansiranja proizvoda/usluge(npr. Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana; Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju; Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe; Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima; Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija; Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište; Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja)

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi plaća osoblja
 • Nabava materijalne (hardware, strojevi i oprema) i nematerijalne imovine (software, patenti, licencije i sl.)
 • Troškovi usluga poput: istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, itd.
 • Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv, upravljanja projektom, izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu, troškovi savjetodavnih usluga; Revizija projekta (obavezna)
 • Troškovi informiranja i vidljivosti.

Razdoblje provedbe projekta: do 18 mjeseci od potpisa Ugovora, prihvaltjiv početak projekta nakon predaje projektne prijave. Bespovratna sredstva se isplaćuju temeljem ZNS barem svaka 3 mjeseca uz moguću isplatu predujma potpore do 30% nakon potpisa ugovora.

Prijave se počinju primati 15.02.2019. pa je do tada važno pripremiti projekt zbog ograničene alokacije sredstava Poziva!

KK.03.2.2.06 Inovacije u S3 područjima

Svrha (cilj) Poziva: Komercijalizacija inovacija proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima Strategije pametne specijalizacije RH. Podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih gotovih proizvoda/usluga na tržište.

Iznos potpore: 1,0 – 20,0 mil. kn.
Intenzitet potpore ovisi 35%-65% ovisno o troškovima i veličini poduzetnika.

Prihvatljiv prijavitelj je MSP – poduzeća i obrti do 250 zaposlenika – koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga, te u 2018. godini ima barem 1 zaposlenog; isključujući djelatnosti iz NKD kategorija 64, 65, 66, 68, 69, 87, 92, kao i vojna i duhanska industrija, poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda – prihvatljivi troškovi (intenzitet potpore 50%):
  • plaće osoblja do 80% ukupne vrijednosti projekta
  • amortizacija instrumenata i opreme
  • istraživanje temeljem ugovora s drugim stranama.
  • troškovi znanja i patenata 
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta– prihvatljivi troškovi ulaganja u (intenzitet potpore 45% za mala; 35% za srednje velika poduzeća):
  • materijalnu imovinu: nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, mjernih uređaja, preuređenje objekata, energetski priključci i dr.
  • nematerijalnu  imovinu: nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, softver, licence 
 • Prihvatljivi troškovi za potpore male vrijednosti (intenzitet potpore 65%):
  • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).
  • Pripreme dokumentacije za prijavu, upravljanja projektom i administracije, te revizije projekta
  • Troškovi informiranja i vidljivosti.

Provedba projekta može trajati do 24 mjeseca od potpisa Ugovora, prihvaltjiv početak projekta nakon predaje projektne prijave na Poziv. Bespovratna sredstva se isplaćuju temeljem ZNS svaka 1-3 mjeseca uz moguću isplatu predujma potpore nakon potpisa ugovora. Poziv je također predviđen u modalitetu trajno otvorenog poziva, gdje je vrijeme prijave ključno za ulazak uspješnog projekta u alokaciju.

Kontaktirajte nas!

Za formulaciju projekta i proračuna, prijavu te cjelokupno upravljanje i administraciju, uključujući postupke nabave nazovite nas na telefon 098.9744.888 ili pošaljite upit na: info@metapartner.eu 

Alen Rubčić
Meta partner d.o.o.
/ Strateško i poslovno savjetovanje
/ EU projekti i državne potpore
m: +385 98 9744 888
e: alen@metapartner.eu
w: metapartner.eu