Predstvljen projekt Ecomanager vrijedan 136 milijuna kuna – održivo upravljanje bioraznolikošću šuma u Hrvatskoj

Projekt se provodi na području RH, a sufinancira ga Europska unija iz Kohezijskog fonda Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Održana je početna konferencija projekta „Ecomanager“ čiji su korisnik Hrvatske šume d.o.o., a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja suradnik na projektu.

Projekt se provodi na području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja održivog upravljanja bioraznolikošću u šumskom dijelu Natura 2000 područja kroz izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom. Riječ je o projektu vrijednom 136 milijuna kuna, a sufinancira ga Europska Unija iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.

„Ponosan sam na projekt Ecomanager koji upravo najavljujemo, njegova je važnost iznimna i značaj koji će u provedbi ostvariti dio je naših razvojnih planova. Ecomanager podiže kvalitetu našeg rada i mogućnost rasplaganja resursima na viši nivo i to je upravo ono na čemu predano radimo“, izjavio je gospodin Krunoslav Jakupčić na otvaranju današnje početne konferencije.

Edukacije, integracija i direktna komunikacija između zaposlenika

Ulaskom u EU, Republika Hrvatska preuzela je obvezu upravljanja ekološkom mrežom (EM) koja obuhvaća oko 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Republika Hrvatska odlučila je upravljanje područjima EM Natura 2000, koja se nalaze unutar šuma i šumskih zemljišta kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o., integrirati u proces gospodarenja šumama.

„Mogu samo reći veliko hvala Hrvatskim šumama. Ono što moramo naglasiti jest da je pozitivna posljedica i rezultat ovoga je doprinos Republici Hrvatskoj u ostvarivanju dva cilja, a to su klimatski ciljevi i cilljevi za bioraznolikost“, naglasila je Renata Ojurović, ravnateljica Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju ispred Ministarstva poljoprivrede.

Dosad izrađena 92 programa

 

Projekt ima i dodatne vrijednosti – osigurane su dodatne edukacije zaposlenika o ostalim sastavnicama šumskih ekosustava, omogućit će direktnu komunikaciju (teren i ured) s ostalim dionicima prilikom definiranja ciljeva i mjera očuvanja i kartiranja stanišnih tipova. Isto tako, u svrhu integracije, koristit će se jedan dokument prilikom gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u području Natura 2000.

Ravnatelj Uprave za zaštitu prirode ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer izjavio je da znanstvena zajednica desetljećima ukazuje da ljudsko djelovanje premašuje kapacitet održivosti ekosustava. „Svi moramo napraviti više i izaći iz svoje zone komfora, načina na koji koristimo prirodne resurse. Ključni ciljevi koji su pred nama su zaštita 30 posto kopna i mora, što na kopnu već imamo ostvareno, ali i 10 posto pod strogu zaštitu. Ti visoki ciljevi za europski kontinent proizlaze iz činjenice da gotovo nema stope našeg europskog tla na koje čovjek nije zagazio i na neki način poremetio prirodne procese”, naglasio je Kreitmeyer.

Dosad su izrađena 92 programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže od njih 167, što predstavlja 8,34% ukupnog područja ekološke mreže Natura 2000 u RH.

Lucija Vuletić