Predstavljen projekt izgradnje prometnica u Gospodarskoj zoni “Brezje”

Poduzetništvo predstavlja veliku ulogu u ekonomskom razvoju. Osnivanjem poduzetničkih zona otvaraju se nova radna mjesta, razvijaju se vlastiti potencijali stvaranjem mogućnosti za ulaganje i pridonosi se razvoju malog i srednjeg poduzetništva kao i ukupan razvoj zajednice i društva u cjelini.

Gospodarska zona „Brezje“ sa projektom izgradnje prometnica je kompletno i u potpunosti opremljena i uređena, sa svom potrebnom infrastrukturom za gradnju novih poslovnih objekata.

U izgradnju prometnica u Gospodarskoj zoni „Brezje“ uloženo je 7,1 milijuna kuna. Za gradnju cesta u gospodarskoj zoni krajem 2017. gradu je dodijeljeno 6 milijuna i 800 tisuća kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, udio Grada u projektu, sufinanciralo je s 85 tisuća kuna bespovratnih sredstava.

Na blagdan sv. Barbare u Gospodarskoj zoni „Brezje“ održano je predstavljanje projekta izgradnje prometnica. Projekt je predstavio voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša , stambene i komunalne poslove Josip Sršan. U svom izlaganju istaknuo je: „2016. godine izdana je građevinska dozvola, proveden je postupak javne nabave te 2018. godine potpisan ugovor sa Izvođačem radova tvrtkom Tegra d.o.o. iz Čakovca. Sa radovima započinjemo početkom siječnja 2019. godine te iste završavamo 06.11.2019. godine. Uporabnu dozvolu dobivamo 18.11. ove godine. Projekt obuhvaća izgradnju prometnica sa oborinskom odvodnjom sa osam uličnih koridora, širina prometnica iznosi 6,0 m, a pješačke staze od 1,5 do 2,5 m što predstavlja ukupno izvedeno  1,100,00 m prometnica. Sama priprema projekta trajala je više od 2 godine što je rezultiralo brzom i kvalitetnom izgradnjom te postizanjem uvjeta za ostvarivanje maksimalnih iznosa potpore Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.“

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak obrazložio je „Gospodarska zona Brezje prostire se na 13 hektara i sve su parcele prodane. U razgovoru sa vlasnicima parcela, gradnja novih poduzetničkih objekata započeti će uskoro.  Izgradnjom prometnica u Gospodarskoj zoni Brezje omogućava se sigurniji pristup, brža i bolja povezanost sa Gradom i okolnim naseljima, te prometnu povezanost s  županijskim i državnim prometnicama.“

Grad Mursko Središće kontinuirano ulaže u razvoj društvene i komunalne infrastrukture, kako bi stanovništvu osigurao uvjete za  kvalitetno življenje i time smanjio stopu depopulacije.

(tekst : GMS, foto: GMS, Tin Tomanić)