POZIV NA SAJAM „MESAP JESEN 2015.“

Ovogodišnji sajam “MESAP JESEN 2015.” održati će se u Nedelišću 14. i 15. studenog.

mesap 1:

mesap 2