POZIV na besplatnu edukaciju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Mursko Središće

POZIV

na besplatnu edukaciju za sve zainteresirane ponuditelje o postupku predavanja same ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Mursko Središće

 

koja će se održati dana 06. lipnja 2024. godine (četvrtak) 2024. godinu

 u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće,

Trg braće Radića 4, Mursko Središće

Gradsko vijeće Grada Mursko Središće je na svojoj 22. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2024. godine donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 17/24), kao i sam tekst javnog natječaja uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Javni natječaj bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Mursko Središće i   Ministarstva poljoprivrede sa svim skicama i obrascima. Sam javni natječaj, kao i kriteriji za dobivanje zemljišta u zakup biti će otvoren 30 dana sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu pa će zainteresirani građani moći dostavljati svoje ponude sukladno javnom natječaju.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta obuhvaća poljoprivredna zemljišta u katastarskim općinama Hlapičina, Križovec, Mursko Središće, Peklenica i Štrukovec koja se daju u zakup na rok od 15t ili 20 i 5 godina ovisno o vrsti proizvodnje koje će najpovoljniji ponuditelj navesti u gospodarskom programu s mogućnošću produljenja. Predviđena maksimalna površina koja će se moći dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 20 hektara.

GMS