POTPORA OPG-ima VRTARIĆ, ZOBIĆ I NOVAK

U ponedjeljak 09. siječnja održana je prva ovogodišnja sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće, a ukupno 147. Između ostaloga donesen je zaključak o potpori u poljoprivredi na području Grada.

Temeljem prijedloga Odbora za poljoprivredu, gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli potpore za male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Grada Mursko Središće, kojima se potpora dodjeljuje sljedećim podnositeljima zahtjeva:

– OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO – Vrtarić Agata iz Peklenice, Bana Jelačića 10 – k.č.br. 1363, 1032 i 1325

– OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO –Zobić Miljenko iz Murskog Središća, Frankopanska 72, k.o. Mursko Središće – arkod čestice 1396202, 2129824, 2130082, 2130509, 2132591, 2133603, 1399327 i 255704

– OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO Novak Siniša iz Peklenice, Glavna 27, k.o. Peklenica – arkod čestice 1892636, 2397205, 3133604, 1900855 i 2396381

Iznos potpore od strane Grada Mursko Središće iznosi 40% troškova kontrole plodnosti tla po pojedinoj katastarskoj čestici, a kontrolu će provesti trgovačko društvo Agrokontrola d.o.o. Zagreb. Preostalih 60% troškova kontrole plodnosti tla osiguravaju: Međimurska županija 40% i korisnik 20%.

(rt, foto: ilustracija)