Potpisani Ugovori za sanaciju zgrade Feštetić i dvije ambulante bivšeg Doma zdravlja, projekti vrijedni približno 580 tisuća eura

Ni tijekom ljetnih mjeseci ne staju radovi i ulaganja na području Međimurske županije. Danas je župan Međimurske županije Matija Posavec potpisao ugovore vrijedne 576.853,84 eura kako bi se krenulo u sanaciju zgrada. Ugovor o izvođenju građevinskih radova sklopljen je s domaćom tvrtkom Đurkin d.o.o. na temelju provedenog postupka javne nabave.

Tako će se u narednim mjesecima rekonstruirati krovište i sanirati pročelja na dvjema zgradama bivšeg Doma zdravlja u Čakovcu, te u potpunosti izmijeniti krovište na zgradi Feštetić koja se nalazi u kompleksu Županijske bolnice Čakovec za koju se priprema cjelovita obnova kako bi postao Centar palijativne skrbi.

Građevinski radovi obuhvaćaju kompletnu sanaciju krovišta, zamjenijenit će se postojeće letve i crijep, te će se postaviti novi žljebovi, sanirati fasada i izvršiti novi sloj bojanja.

Radovi na obnovi bivših ambulanta Doma zdravlja iznose 371.797,59 eura, dok je vrijednost radova na zgradi Feštetić 205.056,25 eura.

Radovi koji se u cijelosti financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, početi će početkom sljedećeg tjedna te bi trebali biti završeni u roku 30 dana.

Služba za poslove župana