POSAVEC I SRPAK RAZGOVARALI O PROJEKTIMA U MURSKOM SREDIŠĆU

Danas 12. ožujka 2015.g u uredu gradonačelnika održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka, pročelnika Ureda grada Miljenka Štefanića, župana Međimurske županije Matije Posavca, županijskog pročelnika Stjepana Baranašića i predsjednice MO Peklenica.

Gradonačelnik i župan sa suradnicima proanalizirali su projekte koji će krenuti u 2015. godini. Naglasak je stavljen na infrastrukturno opremanje gospodarske zone „Brezje“, te će na tu temu biti održan sastanak sa javnim poduzećima.

Nadalje, razgovaralo se o nastavku radova na zgradi kina Rudar, t.j. budućeg Centra za kulturu. Također se razgovaralo o parkiralištu kod Porezne uprave i matičnog ureda gdje su županija i grad vlasnici zemljišta, te je plan da se to parkiralište ove godine zajednički uredi.

Također je razmatrana tematika izgradnje po ostalim naseljima grada, te tako uskoro u Peklenici nakon provedene javne nabave kreće izgradnja oborinske kanalizacije i PB staze u Čakovečkoj ulici, te rekonstrukcija društvenog doma. U proračunu grada je za te namjene osigurano 250.000,00 kn, a sufinancirati će ŽUC i Međimurska županija.

U Križovcu razmatrano je pitanje postavljanje krovišta na DVD spremište, koje je u sklopu Javne ustanove Križovec, a financiralo bi se svaki o svom dijelu zgrade.

Razmatrano je također pitanje, stavljanje u funkciju Majura u Štrukovcu, te su u tom smjeru iznešene dobre ideje koje će se ovih dana nastaviti.

U Hlapičini postoji problem Stare škole, te je u tu svrhu naručen statički elaborat građevine i ako on pokaže da postoji mogućnost obnove ide se u daljnjem osmišljavanju namjene.

Razgovaralo se također o stavljanju u punu funkciju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Murskom Središću.

Također su se dotakli otvaranja ispostave HZZO i ginekološke ambulante  u Murskom Središću.