POČINJE IZGRADNJA NOVOG ANTENSKOG STUPA – STARI ĆE SE UKLONITI

Grad Mursko Središće sa zadovoljstvom obavještavamo građane i javnost da je dana 06. kolovoza 2015.g. od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije zaprimio prijavu početka građenja na izgradnji osnovne postaje pokretnih komunikacija na lokaciji Mursko Središće X-ID 1020051 na katastarskoj čestici br. 6495 k.o. Mursko Središće. Radovi na izgradnji atenskog stupa, visine 60m,  te smještaja radijske opreme planira se započeti odmah, temeljem Pravilnika o jednostavnim građevinama

Radove će obavljati Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. iz Zagreba.

Nakon završetka izgradnje novog antenskog stupa postojeći, koji je na lokaciji kraj porezne uprave će se srušiti i trajno ukloniti. Gradonačelnik zahvaljuje Hrvatskom Telekomu d.d. na razumijevanju i dosadašnjoj očito uspješnoj suradnji na rješenju ovog projekta. (rt)

Snimka cijelog zaslona 6.8.2015. 113147

Snimka cijelog zaslona 6.8.2015. 113111

antena 2

antena 3