Počele pripreme za izgradnju pješačko – biciklističke staze od Murskog Središća do Slemenica

Na 17. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika koja je održana 09. studenog  objavljeno je očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. o izgradnji pješačko – biciklističke staze na DC209, dionica Mursko Središće –  Slemenice: Hrvatske ceste d.o.o. u postupku su izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC209 dionica Mursko Središće – Slemenice.

Projekt rekonstrukcije u sebi sadrži izgradnju pješačko –  biciklističkih staza na toj dionici. Projektna dokumentacije je izvedena do razine glavnog projekta. U tijeku je provođenje dokaza pravnog interesa i priprema dokumentacije za podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Ishođenje građevinske dozvole očekujemo do početka trećeg kvartala 2018.godine. Za početak radova osim pravomoćne građevinske dozvole potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose kao i izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje kroz naselja Sitnice i Štrukovec, a koja je u nadležnosti lokalne samouprave.

Pokretanje javne nabave očekujemo tijekom četvrtog kvartala 2018.g. bez obzira na izgradnju kanalizacije. Mogući početak radova je nakon što se osiguranju sredstva za tu namjenu, tijekom 2019. godine.

Napomena Grada Mursko Središće; – sustav odvodnje u naselju Štrukovec nije dio aglomeracije Mursko Središće, te će njegova izgradnja biti odvojena od aglomeracije Mursko Središće i nema utjecaja na izgradnju pješačko –  biciklističke staze.

(R. Tomanić, foto rt)