Planirana gradnja kompostane za sve korisnike Murs ekoma

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak je na 43. sjednici stručnog kolegija održane dana 25. listopada 2018. godine naložio direktoru Murs ekoma, savjetniku za komunalna pitanja, pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i voditelju Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okolišta, stambene i komunalne poslove da se pokrene postupak prikupljanja ponuda i ishođenja građevinske dozvole za kompostanu jer je Murs ekom prije tri tjedna uz Reciklažno dvorište kupio zemljište koje je prema prostorno planskim uvjetima namijenjeno za gradnju kompostane te će se time taj prostor sadržajno zaokružiti.

Gradnjom kompostane riješiti će se problem odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada i granja za sve korisnike odvoza putem Murs ekoma.  Prema sadašnjim podacima kompostana je potrebna za četiri tisuće kućanstava odnosno trinaest i pol tisuća stanovnika iz područja grada Mursko Središće i općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec. Zbog očekivanog povećanja opsega broja stanovnika u uključivanje u odvoz biorazgradivog komunalnog otpada kompostana bi se izgradila za pet tisuća kućanstava.

Danas je na temu projektiranja i dogovora o postupcima koji su potrebni za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju kompostane održani sastanak u Gradskoj vijećnici Grada Mursko Središće kojem su prirsustvovali: gradonačelnik Dražen Srpak, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Miljenko Štefanić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okolišta, stambene i komunalne poslove Josip Sršan, direktor Murs ekoma Christian Črešnjovec, savjetnik za komunalna pitanja Juraj Zadravec i direktor Opće građevinskog podruzeća Ivan Balog te su na tom sastanku raspravljani svi aspekti potrebiti za izradu idejnog rješenja, projektiranje, gradnju i opremanje te način financiranja gradnje kompostane.

Dogovoreno je da se do konca godine ishodi građevinska dozvola te pokušaju stići rokovi za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada (biljni otpad i granje) i njegovom obradom odnosno izgradnjom kompostane bilo bi moguće učinkovito smanjiti udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu čime bi se ispoštovale odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom i građanima bi se pružila puna usluga. U sklopu kompostane projektirati će se također prostor za odlaganje građevinskog otpada, a obzirom na moguće privatno ulaganje za tu namjenu sam taj prostor će se izgraditi ili ne izgraditi.

(tekst i foto: GMS)