Osigurava se šetnica uz Muru i najsjeverniji hrvatski grad

Šetnica uz rijeku Muru postala je vrlo značajan turistički objekt najsjevernijeg grada Republike Hrvatske. Njenim proširenjem prošle godine postigli smo da se uz rijeku Muru može praktično sve do općine Sveti Martin na Muri jedino što se u Hlapičini mora kratko proći kroz samo naselje.

No rijeka Mura može biti i opasna pa stoga treba osigurati šetnicu i najsjeverniji grad. Tako se nastavlja postavljanje gabionskog potpornog zida za stabilizaciju pokosa nasipa te sprječavanje potencijalnih klizišta u Murskom Središću. Iste postavljaju djelatnici Vodogradnje iz Varaždina.

(GMS)