OPĆINA SELNICA UGOVORILA NIZ RADOVA

Provedeni su postupci javne nabave bagatelne vrijednosti za modernizaciju ulice Selniščak, izgradnju javne rasvjete u Gospodarskoj ulici i prva faza izgradnje Društvenog doma u Praporčanu. Tijekom listopada planira se provesti javna nabava bagatelne vrijednosti za sanaciju ulice u Donjem Koncovčaku ispod kapele. Od pristiglih ponuda za modernizaciju ulice Selniščak, najpovoljniju ponudu je ponudilo poduzeće “Strojokop Debelec”. Radovi su u tijeku u ulici Selniščak. Ujedno se rješava i problem odvodnje oborinskih voda iz Vinogradske ulice koje će se preusmjeriti na općinsku parcelu u istoj ulici. Tijekom radova naišlo se na naftnu bušotinu u koju su bili utisnuti drveni trupci. Sada je naftna bušotina dodatno sanirana armirano-betonskom pločom. Radovi se planiraju završiti do sredine listopada. Treba napomenuti kako stanari ulice Selniščak od 2002. godine imaju ovjerene ugovore, u kojima im je bivši načelnik obećao asfalt u roku godine dana. Mještani Selniščaka na asfalt su čekali 13 godina. Ovim putem im zahvaljujemo.

unnamed
što su odustali od tužbe protiv Općine Selnica, koju su planirali podići 2013. godine.
Nakon što je izrađen projekt javne rasvjete u zoni, krenulo se u odabir najpovoljnijeg izvođača radova. Od pristiglih ponuda najpovoljnija je ponuda poduzeća Elektro-mont iz Selnice. Izdana je građevinska dozvola i radovi počinju uskoro, a izvodi se prva faza radova. Ujedno će se električna energija dovesti do općinskih parcela na kojima je smješten Pikač i parcele za budući Spomen park nafte u Selnici.
Osim ovih radova, nakon što su raščišćeni imovinsko-pravni odnosi svih parcela koje pripadaju Gospodarskoj ulici, za Gospodarsku ulicu se izrađuje geodetski projekt spajanje Gospodarske ulice u jednu česticu. Kao izvođač prve faze radova na Društvenom domu u Praporčanu odabrano je poduzeće Bau-projekt iz Hlapićine. Prva faza radova odnosi se na temelj objekta i prilaz. Radovi će se izvoditi krajem listopada kako bi se opravdala sredstva koja je Županija donirala Općini za dom, odnosno 70 tisuća kuna. Projekt je izrađen i čeka se izdavanje građevinske dozvole.

unnamed-2
Svakako treba navesti i uređenje parka ispred općinske zgrade za koji su već nabavljena tri kandelabra i dvije klupice. Uredit će se i staza, a na sredini će biti postavljena replika naše turistčko poslovne karte koja se nalazi u općinskoj vijećnici. U sve navedeno Općina će uložiti do 500 tisuća kuna. Od manjih zahvata izdvajamo sanaciju parkirališta kod stare škole, sanaciju puta prema obitelji Jarni u Zaveščaku te ugradnju još tri reflektora na groblju kod križa i niz ostalih zahvata. (m)

unnamed-3