ODRŽANA SMOTRA CIVILNE ZAŠTITE

Civilna zaštita u svijetu i kod nas u Hrvatskoj je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi.
Godine 2011. Grad Mursko Središće točno u skladu sa zakonskim  okvirima ustrojio je način funkcioniranja civilne zaštite na svome području, za što je bilo zaduženo stručno poduzeće „Defensor“ iz Varaždina – g. Habulin Emilio, te čelni ljudi Grada Mursko Središće.
Zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite je g. Tomanić Rajko, zamjenik zapovjednika je g. Bračko Bojan, u zapovjedništvo su imenovani još i gđa. Goričanec Biserka, gđa. Šušteršić Tanja, g. Cmrečak Miljenko i g. Šimunić Antun.
Zapovjedništvo civilne zaštite poziva se i aktivira za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće u naseljima na području Grada Mursko Središće, te kod ovakvih slučajeva održavanja smotre ili pokaznih vježbi.
Zapovjednik postrojbe civilne zaštite je g. Jurinić Nenad, zamjenik zapovjednika je g. Belši Velimir, a bolničarka je gđa. Balaž Bojana. Postrojba Civilne zaštite Grada Mursko Središće danas broji 44 pripadnika, koji su raspoređeni u 3 skupine – I skupina Mursko Središće sastoji se od 5 ekipa a zapovjednik skupine g. Zobić Miljenko – II skupina Hlapičina-Štrukovec sastoji se od 3 ekipe a zapovjednik skupine g. Oletić Dražen – III skupina Peklenica-Križovec sastoji se od 3 ekipe, zapovjednik skupine g. Mađarić Zvijezdan.
Stožer zaštite i spašavanja Grada Mursko Središće je stručno, operativno i koordinativno tijelo za pripremu akcija s ciljem spriječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica u slučaju neposredne opasnosti i katastrofe, a stožerom rukovodi gradonačelnik.
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja je g. Srpak Dražen, zamjenik načelnika je g. Bogdan Rajko, a u stožer su imenovani još i g. Ferid Kašmo, gđa. Orehovec Marina, g. Vrbanec Miljenko i g. Žganec Branko.
Zahvaljujem svim pripadnicima civilne zaštite, članovima zapovjedništva i stožera na svom nesebičnom angažmanu i pomoći.
Posebnu zahvalu treba izraziti aktivnim i za pomoć uvijek spremnim članovima DVD Mursko Središće koji dežuraju uz Muru u slučaju prevencije poplava, kao i DVD Križovec i DVD Peklenica. Zahvaljujem predsjednicima mjesnih odbora i članovima mjesnih odbora koji u slučaju potrebe uvijek stoje na raspolaganju i pomažu. Zahvaljujem i svim građanima, ljudima dobre volje, koji kod kriznih situacija npr. poplave rijeke Mure ne žale svog vremena i truda te pomažu pri punjenju vreća pijeskom ili na bilo koji drugi način. Hvala.

CIVILNA ZAŠTITA GMS – POSTROJBA 2013
(PREUZIMANJE PRSLUKA I KAPA – SMOTRA 11.05.2013.)

1. ANTOKOVIĆ DAMJAN  Hlapičina 13
2. BALAŽ BOJANA   R.Končara 31, Mursko Središće
3. BELOVIĆ ROBERT   Hlapičina 14
4. BELŠI VELIMIR   Murska 6, Mursko Središće
5. BLAŽON TOMISLAV  Martinska 106, Mursko Središće
6. BOGDAN DENIS   Martinska 15, Mursko Središće
7. GAŠPAR NIKOLA   Brežna 5, Mursko Središće
8. FRANČIĆ MARIJAN  M.Gupca 31, Mursko Središće
9. GOVEDIĆ MILAN   Križovec 125
10. HOBLAJ NIKOLA   Marka Kovača 47, Mursko Središće
11. HOBLAJ IVAN   Štukovec 77
12. HREN IGOR    Martinska 41, Mursko Središće
13. HRŽENJAK DOMINIK  Štrukovec 122
14. HRŽENJAK KREŠIMIR  Štrukovec 122
15. JURINIĆ NENAD   Martinska 2, Mursko Središće
16. KATALENIĆ IVICA   Hlapičina 132
17. KUKOVEC DARIO   M.Gorkog 26, Mursko Središće
18. KUTNJAK MARIJAN  M.Kovača 51, Mursko Središće
19. LISJAK MLADEN   Živice 1, Peklenica
20. MAĐARIĆ ZVJEZDAN  Križovec 184
21. MEHANOVIĆ FARUK  Sitnice 33
22. MIHANOVIĆ MILORAD  Sitnice 33
23. MENCINGER GORDAN  Martnska 83, Mursko Središće
24. MESARIĆ IVAN   Krnišće 14, Peklenica
25. NEDELJKO DAMIR   Čakovečka 41, Peklenica
26. NOVAK NENAD   Školska 17, Peklenica
27. OLETIĆ DRAŽEN   Hlapičina 163
28. ORŠUŠ SANDRO   Sitnice 20
29. ORŠUŠ ELVIS   Sitnice 18
30. PERHOČ BOJAN   Martinska 105, Mursko Središće
31. RADIKOVIĆ DARKO  Frankopanska 23, Peklenica
32. RAJF ZVONKO   M.Kovača 78, Mursko Središće
33. RIBARIĆ GORDAN   R.Boškovića 23, Mursko Središće
34. SIMUN TOMICA   M.Gupca 75, Mursko Središće
35. SMOLKOVIĆ BORIS  R.Končara 17a, Mursko Središće
36. SOLDAT VILIJEM   Čakovečka 11, Peklenica
37. STOJKO MATIJA   Hlapičina 31
38. STROJKO IVICA   Križovec 202
39. TEKELI IGOR   M.Kovača 1a, Mursko Središće
40. TER IGOR    Glavna 55, Peklenica
41. TURK KREŠIMIR   Kralja Tomislava 1, Peklenica
42. VARGA TOMISLAV   Zrinskih 45, Peklenica
43. VRANČIĆ DAMIR   Križovec 178
44. ZOBIĆ MILJENKO   Frankopanska 52, Mursko Središće

ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE GMS

1. TOMANIĆ RAJKO   R. Boškovića 24, Mursko Središće
2. BRAČKO BOJAN   Frankopanska 29, Mursko Središće
3. GORIČANEC BISERKA  M.Kovača 37, Mursko Središće
4. ŠUŠTERŠIĆ TANJA   V.Nazora 11, Mursko Središće
5. CMREČAK MILJENKO  V.Nazora 20, Mursko Središće
6. ŠIMUNIĆ ANTUN   K.Zvonimira 10, Mursko Središće

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GMS

1.  SRPAK DRAŽEN   Martinska 115, Mursko Središće
2. BOGDAN RAJKO   M.Kovača 10, Mursko Središće
3. KAŠMO FERID   DUZS Čakovec
4. OREHOVEC MARINA  M.Kovača 26, Mursko Središće
5. VRBANEC MILJENKO  Policijska postaja Mursko Središće
6. ŽGANEC BRANKO   Trg braće Radić 4, Mursko Središće