Održan sastanak gradonačelnika Grada Mursko Središće i načelnika susjednih općina o kupnji komunalne tvrtke „Murs – ekom“

Gradu Mursko Središće jako je važan čisti i uredni okoliš sa naglaskom na svakodnevno uređenje Grada te urednost i čistoća na svakom koraku. Jako je važno da se građani u mjestu u kojem žive osjećaju ugodno, a sustav koji to omogućava mora biti dobro uređen. U tom pravcu proteklih godina uloženi su veliki napori te je sanirano odlagalište smeća Hrastinka. U promišljanju daljnjeg unapređenja sustavne brige za okoliš te time očuvanja zdrave prirode i zdravlja ljudi Grad Mursko Središće krenuo je putem razvoja vlastitog komunalnog poduzeća koje bi vodilo brigu o cijeloj paleti aktivnosti potrebitih u današnjem načinu života i potrebama građana.

Pritom mislimo na odvoz smeća, uređivanje zelenih i javnih površina, brige o grobljima, dimnjačarskoj i zimskoj službi te manjim komunalnim zahvatima. Aktivnosti koje su do sada provedene su: svi pravno-tehnički poslovi oko registracije poduzeća, kupljena mehanizacija, veliki traktor sa priključcima za uređenje zelenih i javnih površina te se u Hlapičini uređuje prostor na kojem je sjedište komunalnog poduzeća Murkom. Prije mjesec dana Grad je dobio pismo namjere od privatnog komunalnog poduzeća Murs-ekom o prodaji spomenutog poduzeća Gradu Mursko Središće te je Grad Mursko Središće iskazao svoje zanimanje o realizaciji te kupoprodaji.

Razlozi leže u tome što je to puno brži put za uspostavu punog sustava brige o očuvanju okoliša kroz organizirani sustav i selekcije smeća, a nad kojim će u tom slučaju Grad imati potpunu kontrolu. Isto tako putem poslovanja preko komunalnog poduzeća jednostavnije je poslovati kod manjih komunalnih zahvata te nabavke strojeva i opreme za isto zbog sustava PDV-a. Uz to spomenuto poduzeće u svom vlasništvu ima reciklažno dvorište. U daljnjoj viziji razvoja, ako Grad Mursko Središće realizira spomenutu prodaju u vlasništvu Murs-ekom-a želimo uključiti i susjedne općine koje bi svojim ulaskom u vlasničku strukturu također dobile sve već spomenute benefite.

U srijedu, 18. listopada 2017. godine u Gradskoj upravi GradaMursko Središće održani je sastanak na temu kupnje komunalne tvrtke Murs-ekom d.o.o. Sastanku je u ime Grada Mursko Središće nazočio gradonačelnik Dražen Srpak te načelnici susjednih općina:načelnik Općine Svetog Martina na Muri Dražen Crnčec, načelnik Općine Selnica Ervin Vičević, načelnik Općine Vratišinec Zdravko Milinarić, načelnik Općine Domašinec Mario Tomašek, a u ime Općine Štrigova sastanku je nazočio predsjednik odbora za komunalne djelatnosti Antun Zadravec.

Kupnja komunalne tvrtke Murs-ekom od strane Grada Mursko Središće te ostalih općina koje su nazočile sastanku i mogući ulazak u vlasničku strukturu bio je glavna tema razgovora. Sve općine su zainteresirane za kupnju komunalne tvrtke te su se usuglasile da prihvaćaju daljnji tijek suradnje. Načelnik općine Domašinec Mario Tomašek svoju daljnju suradnju razvija preko komunalne tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o. Glavni naglasak zašto bi Grad Mursko Središće kupio komunalno poduzeće bio je na odvozu smeća, povoljnijim i boljim uvjetima poslovanja te kako bi se građanima približilo brže i povoljnije prikupljanje te selekcija otpada. Grad i općine tako više ne bi morali raspisivati koncesiju. Uz odvoz otpada komunalna tvrtka bavila bi se i dimnjačarskom službom kojom bi sigurnost svakog kućanstva bila na višoj i kvalitetnijoj razini. Uz to dodatni poslovi bili bi bolje upravljanje grobljem te održavanje javnih i zelenih površina. U budućnosti je mogućai aktivacija zimske službe te drugih manjih komunalnih zahvata.

U idućem razdoblju Grad Mursko Središće u suradnji sa susjednim općinama te tvrtkom Murs-ekom prelazi na izradu procjene vrijednosti firme te samoj analizi poslovanja. Moguća realizacija kupnje komunalne tvrtke bila bi iduće 2018. godine.

(GMS)

?