Odluka o suradnji Grada Mursko Središće s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Mursko Središće

S ciljem promicanja poduzetništva mladih, žena i početnika te investicija privatnog sektora u siječnju 2020. godine održan je sastanak predstavnika HBOR-a i gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka, na kojem su predstavljene financijske mjere pomoći poduzetnicima. Kako bi se i nadalje osigurala sigurnost i razvoj poduzetništva na području grada, jedna od točaka 18. sjednice Gradsko vijeća bila je Prijedlog Odluke o suradnji Grada Murskog Središća s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području grada Mursko Središće. Odluka o suradnji Grada Mursko Središće s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području grada Mursko Središće nije jednoglasno usvojena već je navedena Odluka  usvojena sa 11 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.

ODLUKU O SURADNJI GRADA MURSKOG SREDIŠĆA S HRVATSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVITAK U KREDITIRANJU PODUZETNIKA NA PODRUČJU GRADA MURSKOG SREDIŠĆA

Članak 1.

Ovom Odlukom o suradnji Grada Murskog Središća s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Murskog Središća uređuje se suradnja Grada Murskog Središća i Hrvatske banke za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Murskog Središća prvenstvo s ciljem promicanja poduzetništva mladih, žena i početnika te investicija privatnog sektora.

Članak 2.

Ukupan kreditni potencijal suradnje Grada Murskog Središća s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak je 3.000.000,00 kn, a Grad Mursko Središće će:

– u sklopu programa HBOR-a Investicije privatnog sektora gdje je utvrđena kamatna stopa u visini od 3% godišnje subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2% za cijelo vrijeme trajanja kredita (korištenje, poček, otplata).

– u sklopu programa HBOR-a Poduzetništvo mladih, žena i početnika gdje je utvrđena kamatna stopa u visini od 2% godišnje subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,5% za cijelo vrijeme trajanja kredita (korištenje, poček, otplata). 

Korisnici kredita po sporazumu iz stavka 1. ovog članka su poslovni subjekti privatnog sektora, tj. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice.    Članak 3.           Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Murskog Središća za sklapanje sporazuma s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Članak 4.

Ova Odluka o suradnji Grada Murskog Središća s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Murskog Središća stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

(GMS, foto: arhiva Muralista)