OBNAVLJA SE STARA ŠKOLA U HLAPIČINI?

Dana 24.06.2015.u župnom dvoru u Svetom Martinu na Muri održan je sastanak na temu spašavanja stare škole u Hlapičini i njenu sanaciju , te o ideji njenog pretvaranja u muzej Ivanovaca.

Sastanku je prisustvovao gradonačelnik Dražen Srpak,predsjednik VMO Hlapičina Dragutin Stojko  sa svojim suradnicima , te župnik Ivan Hreceg pod čiju jurisdikciju spada i Hlapičina, iako je teritorijalno u sastavu grada Mursko Središće.

U izradi je statički elaborat , kojim će se utvrditi sposobnost sto godina stare građevine za njenu obnovu. U slučaju da se pokaže pozitivni nalaz pristupiti će se nužnoj sanaciji krovišta te daljnjim aktivnostima u cilju njene obnove kroz EU fondove.

( Dolores Vrtarić )

105