OBNAVLJA SE KROVIŠTE STARE ŠKOLE U HLAPIČINI

U mjestu Hlapičina više godina raspravlja se o sudbini namjene Stare škole, koja je u vlasništvu osnovne škole Mursko Središće, tj. osnivača Međimurske županije. Prije par godina donesena je odluka školskog odbora o njezinom rušenju, te je u tom smislu izrađeni elaborat rušenja Stare škole.

Navedena odluka nikada nije provedena, a u međuvremenu su se pojavile želje mještane za njezinim očuvanjem, te je tako provedena peticija mještana, a očuvanje  navedenog objekta podržava Vijeće mjesnog odbora Hlapičina i gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak.

Na prijedlog gradonačelnika Grada Mursko Središće i u dogovoru sa županom Međimurske županije g. Matijom Posavcem izrađen je statički elaborat navedene građevine kojim je utvrđeno da je obnova zgrade moguća.

U cilju zaustavljanja daljnjeg propadanja zgrade Stare škole, ovih dana započeli su radovi na građevini. Tvrtka Tesar Filipović d.o.o. iz Celina sanirati će nastalu  štetu na krovištu Stare škole koja je uzrokovana dugogodišnjim propadanjem iste. Cijena radova iznosi 23.465,00 kn, a isplatiti će se 50% iz gradskog proračuna i 50% iz proračuna Međimurske županije.

(GSM, foto Mihajel Kontrec)

20151211_131512

20151211_131547_HDR

20151211_131702 (1)

20151211_132241_HDR

20151211_132312