Objavljena tri natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Početkom lipnja Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je tri natječaja – dva su natječaja iz mjere 4 te se odnose na podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara te podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada dok je jedan natječaj iz mjere 9 te se odnosi na uspostava proizvođačkih grupa i organizacija.

Natječaji iz mjere 4 za vinograde i višegodišnje nasade će biti otvoreni od 16. srpnja do 30. rujna. Na natječaj će se moći prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina/voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet potpore u oba slučaja je do 50%, ali se on može uvećati za dodatnih 20% u slučaju da ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili da se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima. Najniža visina javne potpore po pojedinom projektu iznosi 5.000 eura, a najviša do 500.000 eura za vinograde odnosno 750.000 eura za višegodišnje nasade. Za oba natječaja vrijedi pravilo da je najviša razina potpore 100.000 eura za one korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

Natječaj za Uspostavu proizvođačkih grupa krenuo je 14. lipnja te će biti otvoren do 14. srpnja. Prijaviti se mogu proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2018. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede. Prihvatljive aktivnosti ovog natječaja su: poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije; sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije; komercijalno i računovodstveno upravljanje; centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja; organiziranje i usmjeravanje u primjeni inovativnih procesa i digitalizacije; druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina. Ono što je ključno naglasiti je da je intenzitet javne potpore 100% pri čemu se potpora odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Ukoliko ste zainteresirani za dobivanje EU sredstva i/ili već imate plan za spomenute natječaje te želite besplatnu početnu konzultaciju možete se obratiti tvrtki Tetida d.o.o. (www.tetida.com) na sljedeće kontakte:

Barbara Jerković, mag. soc.

Voditelj ureda / Office Coordinator