Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

Savez Alpe Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata. Prijave se zaprimaju od 16. kolovoza do 2. listopada na adrese tematskih koordinacijskih točaka (TCP).

Savez poziva sve prihvatljive zainteresirane prijavitelje da se odazovu pozivu na natječaj, a to su: organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 11 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Zagrebačku i Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarsku Županiju Vas te Republiku Sloveniju.

Projektne prijave ostvaruju dodatne bodove ukoliko su u pojedini projekt uključeni i partneri s područja država Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Kosovo), mađarske županije Györ-Moson-Sopron, Somogy, Zala i Baranjska županije te talijanske regije Veneto i Friuli-Venezia Giulia.

Savez i ovoga puta pruža financijsku potporu za:

  • troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.) i
  • zajedničke projekte od općeg interesa Savez Alpe-Jadran.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva iznosi 30.000 eura.

Kriteriji za uspješnu prijavu su:

  • projekt mora obuhvaćati minimalno tri redovne članice iz tri države Saveza (Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Srbija), što više, time veća šansa da bude odobren;
  • sve regije članice Saveza moraju imati mogućnost sudjelovati u projektu;
  • uloga svakog partnera mora biti opisana u Prijavnom obrascu;
  • očekivana dodana vrijednost projekta za čitavu mrežu Saveza mora biti jasno opisana u Prijavnom obrascu te je podložna evaluaciji nakon provedbe projekta;
  • opći doseg projekta (sudionici, posjetitelji, medijski istupi, tiskane i/ili online objave rezultata, itd. ) je ključan;
  • svi projekti moraju doprinijeti prioritetu “Jačanje kohezije Zajednice“, kao što je definirano Strategijom (vidi str. 59./60. Strategije Geografskog područja Saveza Alpe-Jadran do 2027. godine).

Prijavitelji svoje projektne prijedloge prijavljuju putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam, na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran https://alps-adriatic-alliance.org/

U Smjernicama za provedbu projekata sufinanciranih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi, a koje su objavljene i u prilogu teksta ovog javnog poziva.

Od velike važnosti je da je projektni prijedlog usuglašen s prioritetima i ciljevima Saveza Alpe Jadran http://neu.alps-adriatic-alliance.org/wp-content/uploads/2022/04/SAA-2019-2027_FINAL.pdf , a posebice u skladu s prioritetom 5.2.3. Jačanje društvene kohezije.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije s područja Međimurske županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge na Javni poziv Saveza Alpe Jadran, odnosno da svoj projektni prijedlog dostave na relevantnu Tematsku koordinacijsku točku (TCP) zaključno s 2. listopadom 2023. godine do 23,59 sati. Sve adrese nadležnih TCP-a navedene su u projektnoj aplikaciji te na sljedećoj web poveznici Saveza Alpe Jadran https://alps-adriatic-alliance.org/contact/.

PRILOZI

Prijavni obrazac AAA 2023.pdf

Strategija razvoja geografskog područja Saveza Alpe-Jadran do 2027. godine.pdf

Služba za poslove župana