Obavljeni radovi na iskolčenju trase koridora buduće ceste u ulici Matije Gupca

Ulica Matije Gupca je najstarija ulica u Murskom Središću, zbog čega stanje kolnika po čitavoj dužini ulice iziskuje hitnu sanaciju. Tijekom proteklih nekoliko godina trajala je izrada i projektiranje buduće aglomeracije Mursko Središće, kojom će između ostalog biti obuhvaćena i ulica Matije Gupca. Prilikom izvođenja planiranih radova na aglomeraciji neminovno je da će doći do raskopavanja ulice Marije Gupca u čitavoj dužini zbog čega nije bilo svrsishodno i ekonomski održivo da Grad Mursko Središće neposredno prije projekta izgradnje aglomeracije započne sa izgradnjom novog profila kolnika, ali su pokrenute aktivnosti projektiranja gradnje nove ulice sa pješačko biciklističkom stazom.

Na pragu smo dobivanja građevinske dozvole. Za te je potrebe Grad Mursko Središće danas, 21. ožujka 2018. godine obavio iskolčenje trase koridora buduće ceste koja će biti proširena i u cijeloj dužini će biti izgrađena pješačko biciklistička staza. Građani čije će zemljište biti potrebno za proširenje ceste, a što je vidljivo iz sadašnjeg iskolčenja, trebati će, za potrebe dobivanja građevinske dozvole dati svoju suglasnost i istu ovjeriti kod javnog bilježnika, a o čemu će pravodobno biti obavješteni.

Otkup zemljišta će se vršiti nakon dobivanja građevinske dozvole i provedbe parcelacijskog elaborata na koji će građani također trebati dati suglasnost. Da bi se process izdavanja građevinske dozvole i mogućnosti gradnje te ceste uspješno izvršio svi građani čiji su djelovi čestica za to nužni trebaju dati svoje suglasnosti u protivnom neće moći biti izdana građevinska dozvola koja je temeljni dokument za buduću gradnju. Ove godine kreće projekt aglomeracije, te će se u projekt gradnje ulice Matije Gupca s mostom krenuti po završetku aglomeracije. Zbog potrebe širenja i izravnavanja ulice potrebno je napraviti i predradnje izmještanja stupova javne rasvjete i elektro mreže i ograda koje se nalaze u pojasu buduće ceste i pješačko biciklističke staze.

(GMS)

sdr