OBAVLJEN PREGLED – HITNA U M. SREDIŠĆU SPREMNA JE ZA RAD

Stručno povjerenstvo obavilo pregled prostorija Ispostave hitne medicine u Murskom Središću – HITNA JE SPREMNA ZA RAD

 

U veljači prošle godine Grad Mursko Središće zaprimio je dopis Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije o pozitivnom mišljenju Stručnog i Upravnog vijeća ZHM Međimurske županije o Prijedlogu za ustrojavanje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu MŽ u Gradu Mursko Središće na inicijativu Grada Mursko Središće. Već u ožujku 2016. godine Hrvatski Zavod za hitnu medicinu upućuje dopis Gradu Mursko Središće u svezi organizacije nove Ispostave Zavoda za hitnu medicinu MŽ u Murskom Središću, te da li je grad u mogućnosti osigurati prostor za smještaj profesionalnog tima hitne medicinske službe.

a

Grad Mursko Središće je nakon niz pozitivnih mišljenja, te stvarne potrebe stanovništva Grada Mursko Središće, a i okolnih općina koje će Ispostava hitne medicine pokrivati, žurno prionuo rješavanju pitanja smještaja ispostave hitne medicine, a i izradu projektno tehničke dokumentacije. Održano je niz sastanak sa HZHM, ZHM MŽ, Međimurskom županijom na temu financiranja ispostave hitne medicine. Grad je preuzeo i izvršio obvezu financiranja preinake i uređenja poslovnog prostora za poslovne potrebe Ispostave u iznosu od 330.000,00 kn,troškove mjesečnog najma u protuvrijednosti 616,00 eura te osnovne režije, Zavod za hitnu medicinu Međimurske obvezu unutarnjeg uređenja prostora namještajem, potrebnom medicinskom opremom, lijekovima i medicinskim potrošnim materijalom, dok će HZZO financirati četiri tima, a županija međimurska jedan tim. S obzirom što će ova ispostava hitne medicine imati mjesnu nadležnost i na susjedne općine,  gradonačelnik je i održao sastanak sa načelnicima Općine Selnica, Sv. Martin na Muri, Podturen, Štrigova, Vratišinec i Sv. Juraj na Bregu. Većina općina pristaje sufinancirati adaptaciju i troškove najma.

b

Za Ispostavu Zavoda za hitnu medicinu Mursko Središće osigurani je 5 timova T2 , a što znači da je u timu medicinski tehničar-vozač i prvostupnik medicne. Međutim, gradonačelnik Dražen Srpak zalaže se i dogovara da se za ispostavu u Murskom Središću osigura T1 tim (liječnik, medicinski tehničar i vozač), te je na tu temu održan sastanak sa ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i pom. ministra zdravstva.

c

U prostorijama Ispostave hitne medicine Mursko Središe u četvrtak 20. travnja 2017. godine održan je pregled Povjerenstva za očevid tijekom kojeg je detaljno pregledan prostor, medicinsko tehnička oprema potrebna za rad Ispostave hitne medicine. Utvrđeno je da objekt u kojem se nalazi Ispostava za hitnu medicinu zadovoljava sve potrebne uvjete prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje hitne medicine, te su gradonačelnik Dražen Srpak i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije Tomislav Novinščak potpisali Zapisnik o primopredaji prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, a predstavnik ministarstva zdravstva izdao rješenje o početku rada ispostave sa 15.05.2017. godine.

(tekst i foto GMS)

d

e

f

g