Obavijest o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta i kompostane Mursko Središće

Obavještavaju se cijenjeni građani da će reciklažno dvorište i kompostana  u Murskom Središću na adresi Martinska 151A od 05. ožujka 2022. godine produljiti radno vrijeme.

Prilagodbom radnog vremena reciklažnog dvorišta i kompostane omogućit ćemo  prihvat otpada u vrijeme kada to korisnicima najviše odgovara te uslugu prilagođavamo potrebama naših građana.

Od subote 05. ožujka 2022. glomazni, građevinski, selektivni otpad te biootpad će se moći predavati radnim danima i to:

▪︎ ponedjeljkom 09:00 do 12:00 sati,

▪︎ srijedom od 15:00 do 18:00 sati,

▪︎ petkom od 09:00 do 14:00 sati ,

▪︎ subotom od 08:00 do 12:00 sati.

U Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće može se besplatno odložiti

▪︎papir, karton, plastika, metali,
▪︎odjeća (čista), tekstil (čisti),
▪︎auto gume,
▪︎ el. i elektronski aparati (cijeli),
▪︎lijekovi, manje količine ambalaže od pesticida,
▪︎prozorska krila sa staklom te ostali glomazni otpad (sveukupno 4 m3/god),

▪︎građevinski otpad (male količine do ukupno 200 kg pakirano u vreće, nastao održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u 6 uzastopnih mjeseci.
▪︎ biorazgradivi otpad/granje (ukupna količina besplatnog BKO kojeg zaprimamo u Kompostanu je 6 m3/god)

Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

VAŠ MURS-EKOM