Obavijest o promjeni adrese sjedišta Murs-ekom d.o.o.

U prilogu objavljujemo dopis o promjeni sjedišta i adrese proizvodnje firme Murs-ekom d.o.o.

Molimo sve korisnike naših usluga kao i poslovne partnere da promjene ažurirate u Vašem sustavu i da nadalje koristite našu novu adresu.

Murs-ekom d.o.o.