Obavijest o potpisivanju ugovora o priključenju na javnu odvodnju u Štrukovcu

Danas, 14.03.2024. u prostorijama Društvenog doma Štrukovec u razdoblju od 12:00 do 18:00 potpisivati ugovori o priključenju na sustav javne odvodnje aglomeracije Mursko Središće II etapa -1 faza, 1. dio.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.
Međimurske vode