Obavijest korisnicima usluga Murs-ekom o izmijeni cijene odvoza otpada

Murs-ekom otpad koji sakuplja od korisnika odlaže na odlagalište za neopasni otpad Totovec. Odlagalište za neopasni otpad Totovec povećalo je cijene odlaganja za 14% (cijena odlaganja u 2019.g. iznosila je 380,00 kn/t, u 2020.g. 440,00 kn/t, a s 01.01.2021.g. 500,00 kuna/tona). Povećanje cijene počelo se primjenjivati od 01. siječnja 2021. godine. Stoga obavještavamo korisnike usluge Murs-ekom da smo temeljem toga nažalost prisiljeni minimalno povećati cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo, a koja će i nadalje biti najniža moguća, a da bi poslovanje komunalnog poduzeća i nadalje bilo rentabilno.

Županijska udruga za zaštitu potrošača dala je suglasnost na novoformirane cijene usluge sakupljanja MKO i BKO. Suglasnost na taj cjenik dali su Grad Mursko Središće i ostale općine suvlasnice i korisnice usluga Murs-ekom.

U nastavku prikaz nove cijene usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada u odnosu na staru cijenu (primjer izračuna cijena za obračunsko razdoblje (1 mjesec); s  jednom primopredajom MKO mjesečno)

3 i više osoba, spremnik 120 l

48,51 kn + 1 odvoz MKO*9,82  = 58,33  kn ( cijena s PDV-om 65,91 kn – stara cijena 59,57 kn )   – povećanje za  6,34 kn

Dvočlana domaćinstva, spremnik 80 l

32,34 kn + 1 odvoz MKO*6,38 = 38,72 kn ( cijena s PDV-om 43,75 kn – stara cijena 39,55 kn ) – povećanje za 4,20 kn

Samačka i socijalna domaćinstva, spremnik 60 l

24,25 kn + 1 odvoz MKO*4,78 = 29,03 kn (cijena s PDV-om 32,80 kn – stara cijena 29,66 kn )

– povećanje za 3,14 kn

Povremeni korisnik, spremnik 60 l

24,25 ( cijena s PDV-om 27,40 kn )

Višečlana domaćinstva, spremnik 240 l

59,29 + 1 odvoz MKO*19,67 = 78,96 kn ( cijena s PDV-om 89,22 kn  – stara cijena 80,39 kn )

– povećanje za 8,83 kn

U nastavku prikaz nove cijene  za korisnike koji koriste i usluge sakupljanja odvoza biorazgradivog komunalnog otpada:

 

3 i više osoba, spremnik 120 l

61,50 kn + 1 odvoz MKO*9,82  = 71,32 kn ( cijena s PDV-om 80,59 kn – stara cijena 72,91 kn ) – povećanje za 7,68 kn

Dvočlana domaćinstva, spremnik 80 l

40,89 kn + 1 odvoz MKO*6,38 = 47,27 kn ( cijena s PDV-om 53,41 kn – stara cijena 48,34kn )

– povećanje za 5,07 kn

Samačka i socijalna domaćinstva, spremnik 60 l

30,66 + 1 odvoz MKO*4,78 = 35,44 kn (cijena s PDV-om 40,04 kn – stara cijena 36,25kn)

– povećanje za 3,79 kn

Povremeni korisnik, spremnik 60 l

30,66 ( cijena s PDV-om 34,64 kn )

Višečlana domaćinstva, spremnik 240 l

72,32 + 1 odvoz MKO*19,66 =  91,98 kn ( cijena s PDV-om 103,93 – stara cijena 93,79)

– povećanje za 10,14 kn

Tablica 1. Cijena odlaganja MKO za jedan odvoz

volumen spremnika u lit.Stara cijena HRKNova cijena HRKPovećanje cijene HRK
604,204,780,58
805,606,380,78
1208,629,821,20
24017,2519,662,41

Na cijene se obračunava PDV u iznosu od 13,00%.

Tablica 2. Za korisnike usluge sa vlastitim kompostištem

Ugovoren spremnik MKOStara cijenaNova cijenaPovećanje
 puna cijena ( tri i više članova), spremnik 120 l44,1048,514,41
dva člana domaćinstva, spremnik 80 litara29,4032,342,94
samačka i socijalna domaćinstva, spremnik 60 l22,0524,252,20
povremeni korisnik, spremnik 60 l22,0524,252,20
spremnik 240 litara53,9059,295,39

Na cijene se obračunava PDV u iznosu od 13,00%.

Tablica 3. Za korisnike usluge sa javnom uslugom odvoza biorazgradivog komunalnog otpada BKO spremnik 80l, svakih 14dana

Ugovoren spremnik MKO+BKOStara cijenaNova cijenaPovećanje
 puna cijena ( tri i više članova), spremnik 120 l55,9161,505,59
dva člana domaćinstva, spremnik 80 litara37,1840,893,71
samačka i socijalna domaćinstva, spremnik 60 l27,8830,662,78
povremeni korisnik, spremnik 60 l27,8830,662,78
spremnik 240 litara65,7572,326,57

Na cijene se obračunava PDV u iznosu od 13,00%

Novi cjenik odvoza otpada početi će se primjenjivati 01. veljače 2021. godine.

(Grad Mursko Središće)