OBALOUTVRDA STIGLA DO KRAJA

Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Muri u Murskom Središću pri samom su završetku. Nakon prvih 300 metara odlučeno je da se izgradi još dodatnih 100 kako bi se ona nadovezala na prirodnu stazu kojom je sada moguće doći do skele na Fusku i dalje do Hlapičine. Tako je sada čitav ovaj put koji počinje kod gradske lučice prilagođen šetačima koji će ga uskoro moći koristiti u potpuno završenom stanju.

Od radova je još ostalo da se obavi navoz obaloutvrde na visinu i zavoz obale sa zemljom te sitniji završni radovi. Sve ovo izvela je Vodogradnja iz Varaždina, a troškove projekta u iznosu od 2 milijuna kuna snose Hrvatske vode.

(rt, foto A. Jurak)

01

02

03