OBALOUTVRDA SE PRODUŽUJE ZA DODATNIH 100 METARA – SANIRA SE BAČENI OTPAD

U Murskom Središću gradi se obaloutvrda uz rijeku Muru koja se nastavlja na do sada izgrađeni dio šetnice. Planirana dužina od 300 metara biti će dobro nadmašena i to za čak 100 novih metara, što je dogovoreno između Grada i izvođača radova Vodogradnje iz Varaždina. Tako će se probiti neprohodni dio obale pa će se građani moći bez problema odšetati do skele u Fusku i dalje do Hlapičine po prirodnim stazama.

U sklopu radova na obaloutvrdi koje je odobrila Državna agencija za zaštitu prirode saniraju se i dijelovi zemljišta koji strše i gdje je visoka obala. Jedan takav dio mještani su do sada koristili za bacanje raznog otpada što je nagrđivalo prirodu no lijeka za to nije bilo. Sada će djelatnici Vodogradnje sanirati ova  odlagališta , a isto tako će obnoviti i kosine. Prema fotografijama koje donosimo to bi trebalo lijepo izgledati no ipak moramo postaviti pitanje, do kada? Da li opet samo do prvog ilegalnog odlaganja otpada na koji će se nadovezati i sljedeći pa će situacija biti opet ista kao i prije.

Nadamo se da će ipak, sada lijepo uređeni okoliš, djelovati na neodgovorne pojedince te da ovo mjesto više neće služiti za takve neprilične svrhe.

(rt, foto Anđelko Jurak)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13