NOVO KROVIŠTE ZA BUDUĆU GRADSKU ARHIVU

Već smo pisali da je Grad Mursko Središće prema Zakonu o arhivskom gradivu dužan da osigura prostoriju u kojoj će biti smještena arhiva i pismohrana. U tu svrhu odabrana je zgrada odmah preko puta gradske uprave čija je obnova upravo u tijeku.

Nakon skidanja dijelova stare fasade što su obavili gradski komunalci, danas su radnici „Tekeli projekt inženjeringa“ započeli s obnovom krovišta koje će se promijeniti u cijelosti. Nakon toga slijedi rad na novoj fasadi koja će obuhvatiti i prostorije moto kluba Miners, jer se ipak radi o jednom objektu čiju polovicu koriste motoristi za svoje potrebe i u njoj imaju svoj Club House.

Zatim će se urediti unutrašnjost koja će se prilagoditi zahtjevima arhive, a sve to će biti gotovo uskoro, jer rok za to je već istekao 31.12.2014. (rt)

IMG_20150408_083502