Novi način plaćanja komunalne naknade od 01. kolovoza 2020. godine

U današnje vrijeme vrlo su česte uplate računa putem Internet bankarstva zbog digitalizacije i novonastale situacije s korona virusom te je samim time i smanjeni broj uplata na blagajnama poduzeća, gradova, općina i ostalih poslovnih subjekata.

Rad blagajne Grada Mursko Središće od 13. srpnja 2020. godine do 01. kolovoza 2020. godine za plaćanje komunakne naknade i naknade za uređenje voda biti će ponedjeljkom od 12:00 do 16:00 sati i četvrtkom od 08:00 do 12:00 sati na blagajni Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće.

Od 01. kolovoza 2020. godine pa nadalje plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda za domaćinstva na području grada Mursko Središće vršiti će se u najpovoljnije odabranoj agenciji, pošti ili banci, a o čemu ćemo naknadno obavjestiti javnost.

Dakle, Grad Mursko Središće sklopit će Ugovor s najpovoljnijim vršiteljem usluga naplate, a rad blagajne u Gradu Mursko Središće se ukida. Isto tako, građani i dalje neće morati plaćati naknadu za plaćanje računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda jer će istu u cijelosti plaćati Grad Mursko Središće.

(tekst: Grad Mursko Središće)