Nastavlja se uređenje obaloutvrde u Murskom Središću

2006. godine počeli su radovi na uređenju obaloutvrde u centru Murskog Središća, dok je samo urbaniziranje šetnice započelo 2012. godine. Izgradnjom obaloutvrde moguće je bilo urediti šetnicu te je uz to izrađena i mala lučica. Projektiranje obaloutvrde i protupoplavnog zidića bilo je na osnovu parametara stogodišnjih voda, ali se sve to kasnije pokazalo nedostatnim. Zbog toga su sredinom 2018. godine Hrvatske vode na temelju višekratnih vrlo visokih voda te nekoliko sastanaka gradonačelnika Dražena Srpaka s direktorom i odgovornim osobama u Hrvatskim vodama prišle pojačavanju, produljenju i nadvišenju za 60 centimetara postojećeg zidića.

Ovih dana nastavlja se daljnje uređenje  obaloutvrde do gornjeg potoka gdje radove također izvode i financiraju Hrvatke vode u iznos od 50.000,00 . U tom će se djelu isto tako urediti most te postaviti klupe. Dalje, u nastavku obaloutvrde, postoji dobar prirodan put koji vodi prema skeli Fusek, a koje se redovito održava (kosi, čisti,…).

(Tekst i foto GMS)