NASTAVLJA SE TRAKAVICA O PREMJEŠTANJU ANTENSKOG STUPA HT-a IZ CENTRA MURSKOG SREDIŠĆA

6. listopada 2014. objavili smo priopćenje za javnost vezano uz premještanje antenskog stupa HT-a iz centra Murskog Središća :                   

         

„Ovim putem Grad Mursko Središće obavještava svoje građane da je slijedom upita gradonačelnika Dražena Srpaka vezanog uz trenutno stanje projekta premještanja antenskog stupa iz centra Murskog Središća od Hrvatskog telekoma d. d. zaprimio odgovor u kome se Grad obavještava da Hrvatski telekom d.d. kao investitor trenutno čeka posebne uvjete ministarstava i javnopravnih tijela na osnovu kojih će izraditi Glavni projekt. Izrađen je Idejni projekt preseljenja stupa, a kupoprodajni ugovor za novu česticu na koju će se isti preseliti je također potpisan.

Nakon pribavljanja svih posebnih uvjeta isti će biti uvršteni u Glavni projekt, te će se uz prethodnu najavu Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije na temelju takvog projekta započeti s gradnjom a zatim i s demontažom postojećeg stupa.“

Danas (09.02.2015.) na 75. sjednici stručnog kolegija obznanjeno je, da je „Hrvatski telekom“ d.d., dostavio Gradu Mursko Središće idejni projekt osnovne postaje pokretnih komunikacija Mursko Središće X ID 1020051, izrađen od strane projektanta Željka Slunjskog iz Varaždina, kojim se planira izmještanje osnovne postaje pokretnih komunikacija HT-a na k.č.br. 6495 u k.o. Mursko Središće preko puta poklonca (pila) uz cestu prema Črnoj Mlaki.

Dakle, prije četiri mjeseca HT je obavijestio Grad da je idejni projekt preseljenja antenskog stupa izrađen, a tek sada ga dostavlja Gradu uz napomenu da se planira njegovo izmještanje. Ne navodi se kada se i u kojem roku to namjerava učiniti pa očekujemo nastavak ove „sapunice“.

(rt, foto Tin Tomanić)

338