Naših prvih deset godina – razvoj zaštite potrošača u Međimurskoj županiji

Nakon osamostaljenja, u Republici Hrvatskoj  prva udruga za zaštitu potrošača osnovana je 20.10.1997. godine u Zagrebu. Pokret za zaštitu potrošača postaje aktivniji osnivanjem Društva „POTROŠAČ“ 12.04.2000. godine u Zagrebu koje je osnovalo podružnice po svim županijama u Hrvatskoj. Tako je i u Međimurskoj županiji djelovala podružnica Društva POTROŠAČ.

Osnivanjem Saveza „POTROŠAČ“ 25.05.2002, sve podružnice Društva POTROŠAČ prerastaju u udruge, pa se tako podružnica u Međimurskoj županiji nazvala Udruga za zaštitu potrošača “MEĐIMURSKI POTROŠAČ” i osnovala 03.12.2003. godine.

Zbog nekih animoziteta neke udruge koje su nastale iz podružnica Društva „POTROŠAČ“, među kojima i Udruga “MEĐIMURSKI POTROŠAČ” nisu željele biti članice Saveza „POTROŠAČ“, te su osnovale novi Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske sa sjedištem u Splitu.

Zbog takvog razvoja situacije Savez „POTROŠAČ“ je odlučio da u Međimurskoj županiji osnuje udrugu potrošača koje će biti članica toga saveza. Zadaću da pokrene inicijativu za osnivanje udruge preuzeo je tadašnji tajnik Saveza „POTROŠAČ“, Željko Tomašić. Inicijativa je urodila plodom te je 01.04.2013. godine osnovana udruga „VUKANOVČAR“ – društvo za zaštitu potrošača Međimurja, koja 2020. godine mijenja naziv u DRUŠTVO POTROŠAČA MEĐIMURJA.

Zbog spomenutih animoziteta oba saveza (savez „Potrošač“ i savez iz Rijeke) se nisu uspjela pozicionirati u hrvatskom potrošačkom pokretu,  te su prestali djelovati i postojati 2017. godine.

Cijenivši situaciju nekoliko udruga je 19.09.2011. godine osnovala u Karlovcu novi savez pod nazivom „RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA“, koji krajem 2021. godine premješta sjedište u Selnicu (Međimurska županija), gdje vrlo aktivno djeluje i ima zaposlenu osobu.

Po gašenju Saveza „POTROŠAČ“,  Društvo potrošača Međimurja pristupa novoosnovanom savezu „Razvojna organizacija zaštite potrošača“, te permanentno jača svoje kompetencije i kapacitete. Na inicijativu DPM, Međimurska županija uviđa značaj provedbe politike zaštite potrošača i uz potporu i razumijevanje Župana postaje prva i jedina županija u Hrvatskoj koja sufinancira rad udruga za zaštitu potrošača zasebno izdvojenim područjem – zaštita potrošača – u  javnim natječajima i na druge načine pomaže udrugama za zaštitu potrošača, a ujedno je jedna Županija koja ima koordinatora za zaštitu potrošača.

DPM je danas jedina udruga u Hrvatskoj koja provodi projekt Savjetovalište za zaštitu potrošača, pod nazivom „INFO CENTAR POTROŠAČA“ i ima zaposlenu osobu. Jedina je udruga za zaštitu potrošača koja provodi projekte: „DJECA KAO POTROŠAČI“ i „ZAŠTITA POTROŠAČA – KORISNIKA TURISTIČKIH USLUGA“.

DPM je korisnik institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a i jedna je od šest udruga u Hrvatskoj koja provodi projekt „TAJNI KUPAC ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U PROCESU UVOĐENJA EURA U RH“.

DPM je osnovano u Općini Gornji Mihaljevec, gdje je djelovalo 7 godina, ali kako Načelnik Općine nije želio sklopiti ugovor o korištenju prostora, koji je bio nužan za dobivanje institucionalne potpore, sjedište DPM je premješteno u Općinu Selnica, gdje mu je ugovorom dat prostor na korištenje i svekolika druga potpora, uz svekoliko razumijevanje Načelnika Općine, bez koje sigurno udruga ne bi bila jedna od najuspješnijih udruga u Hrvatskoj.

Predsjednik: Željko Tomašić