Mursko Središće: Potpisan ugovor s TEGRA-om o izgradnji prometnice u Gospodarskoj zoni Brezje

Gospodarska zona Brezje nalazi se na jugoistočnom djelu Murskog Središća i nudi brojne mogućnosti poput priključenja na vodovodnu mrežu, priključenja na plinsku mrežu, priključenja na elektroopskrbnu mrežu, mogućnost gradnje jedne ili više kompleksa građevina sa svrhom obavljanja svih vrsta proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti.

Gradu Mursko Središće je krajem 2017. godine za izgradnju nerazvrstanih cesta u Gospodarskoj zoni Brezje dodijeljeno 6.858.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak u kolovozu 2018. je, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisao Ugovor o izvođenju radova na izgradnji prometnice u Gospodarskoj zoni Brezje s tvrtkom Tegra d.o.o. iz Čakovca. Vrijednost ugovora iznosi 6.835.188,76. Rok za izvođenje radova iznosi 10 mjeseci od uvođenja u posao. Grad Mursko Središće izražava zadovoljstvo što je na natječaju kao najpovoljnjiji ponuditelj prošla tvrtka iz Međimurske županije te ujedno smatramo da je izgradnja prometnice novi poticaj za razvoj gospodarske zone.

(GMS, Marta Tuksar)