MURS EKOM Što je zeleni otpad? Osigurajte odvoz!

Zeleni otpad podrazumijeva travu, lišće, granje, ostatke ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad koji nastaje na okućnicama, vrtovima i dvorištu.

Osigurajte odvoz vrtnog otpada, lišća i usitnjenog granja već od 6,59kn/mj ugovaranjem smeđe kante.

Kontaktirajte nas na broj  040/543-314 ili na e-mail  [email protected]