MURS-EKOM Radno vrijeme reciklažnog dvorišta – uključite se u sustav odvoza biorazgradivog komunalnog otpada

RADNO VRIJEME I ADRESA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

  • ponedjeljak         09,00 – 12,00 sati
  • srijeda                15,00 – 18,00 sati
  • petak                  09,00 – 12,00 sati
  • subota                09,00 – 11,00 sati

ADRESA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

Martinska 151 A, 40315 Mursko Središće

MAIL ADRESA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

[email protected]