MURS EKOM POZIV Pravilno punite vreće za metalnu, tetrapak i staklenu ambalažu

Iz komunalne tvrtke MURS-EKOM Mursko Središće pozivaju sve svoje korisnike da obrate pažnju na pravilno punjenje vreća s metalnom, tetrapak i staklenm ambalažom.

    (Letak MURS-EKOM)